Jätehuolto

Jätehuollon ajankohtaiset asiat

Äänekosken kaupungin alueella jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa kuntien yhdessä omistama Sammakkokangas Oy. Sammakkokangas Oy tiedottaa poikkeusjärjestelyistä ja muista ajankohtaisista asioista kotisivuillaan.

Jätehuolto ja korona

Tiedote 10.2.2020: Muovin kierrätys toimialueella

Jätehuollon palvelutehtävät 

Sammakkokangas Oy hoitaa Äänekosken kaupungin alueella jätehuollon palvelutehtäviä. Palvelutehtäviä ovat esimerkiksi:

 • toiminta-alueen jätteiden keräily ja käsittely
 • jätekeskuksen, jäteasemien ja aluekeräyspisteiden ylläpito ja palvelut
 • jätehuoltoa koskeva tiedotus ja neuvonta
 • jätemaksun laskutus

Jätehuollon viranomaistehtävät 

Äänekosken kaupungin alueella jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa kuntien yhteinen toimielin Sydän-Suomen jätelautakunta ja sen alainen henkilöstö. Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi:

 • jätehuollon liittymisvelvoitteen seuranta
 • jätehuoltomääräysten hyväksyminen
 • jätehuoltomääräyksistä poikkeavien hakemusten käsittely
 • jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksua koskevien hakemusten käsittely
 • jätemaksusta, perinnästä ja ulosotosta määrääminen
 • jätehuollon kehittäminen yhteistyössä kuntien ja jäteyhtiön kanssa
 • viranomaislausuntojen antaminen pyydettäessä
 • jätteenkuljetusrekisterin hallinnointi

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa 

Jätehuollon laillisuusvalvonta 

Äänekosken kaupungin alueella jätehuollon laillisuusvalvonnasta vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen eli ympäristölautakunta ja sen alainen henkilöstö Äänekosken ympäristötoimistossa. Laillisuusvalvontatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • jätehuoltoa koskevan lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta
 • ympäristölupa-asiat, lupien ja viranomaispäätösten noudattamisen valvonta
 • puuttuminen alueiden roskaantumiseen ja luvattomaan jätteenpolttoon
Muokattu 1.11.2021