Honkalan asemakaava

muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen (Suolahti)

Amerikantien omakotitalojen ja Myllärinpolun välinen alue Honkalassa. Kaavatyön tavoitteena on tutkia Honkapohjan pientaloalueen suojeluarvot ja osoittaa kaavassa säilyttämisen periaatteet. Kaavassa selvitetään myös nykyisten aluevarausten tarpeellisuus ja päivitetään vanhentuneita kaavamerkintöjä ja -määräyksiä ajantasalle.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 29.10.2009, 23.11.2009
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetty 1.2.2021
Asemakaavan luonnos nähtävillä 12.2.2020 - 11.3.2020
Asemakaavan ehdotus nähtävillä 10.2.2021 - 12.3.2021
Asemakaavan ehdotus nähtävillä 21.4.2021 - 7.5.2021
Asemakaava hyväksytty, kaupunginvaltuusto 14.6.2021 § 59
Asemakaavan voimaantulo 11.8.2021

Muokattu 20.1.2022