Keskuskadun ympäristön asemakaavan muutos

Liikuntapuiston eteläpuolella pääosin omakotitaloista koostuva alue. Kaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää ajantasalle alueen osin vanhentunut asemakaavaja huomioida alueella todetut kaupunkikuvalliset arvot. Kaava on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 aikana.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019 >>
Kaavaluonnos nähtävillä 20.2. - 22.3.2019
Kaavaehdotus nähtävillä 23.10. - 22.11.2019

Kaavaehdotuksen aineisto nähtävillä

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaupunginhallitus 21.10.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake
Jälleenrakennuskauden rakanetamistapaohjeet 2019

Kaavaluonnoksen aineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Kaupunginhallitus 11.2.2019 >>

Palautelomake