Korttelin 34 (osa) asemakaavan muutos, Suolahti

Suunnittelualue sijaitsee Suolahden taajaman länsipuolella Mutapohjan kaupunginosassa noin 2 kilometrin päässä Suolahden keskustassa. Suunnittelualue rajoittuu Suojärveen. Asemakaavan muutoshanke on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta. 

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 14.12.2020
Kaavaluonnos nähtävillä 16.12.2020-15.1.2021
Kaavaehdotus nähtävillä 17.3.2021 - 1.4.2021
Kaava hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.4.2021

Hyväksytty aineisto

Muokattu 1.11.2021