Kota-kadun varren asemakaavan muutos

Kota-kadun varren tonttimyynnin yhteydessä on tontin ostajien toimesta tullut esitykset rakennusten katon värin muuttamisesta punaisesta tummaksi. Lukuisten poikkeamispäätösten sijaan Äänekosken kaupunki katsoo, että asemakaavan muuttaminen yleismääräyksen muuttamiseksi on parempi vaihtoehto, sillä toive on tullut kaikilta tontin lunastaneilta. Samassa yhteydessä tehdään muut tekniset tarkistukset suunnittelualueelle. Asemakaavan muutoshanke on vaikutuksiltaan vähäinen, joten sen hyväksymisestä päättää Äänekosken hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallitus.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 15.2.2021 >>
Asemakaavan luonnos nähtävillä 17.2.2021 - 1.3.2021
Asemakaavan ehdotus nähtävillä 17.3. - 1.4.2021
Asemakaava hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.4.2021

Hyväksytty aineisto

Muokattu 16.4.2021