Kotakennään asemakaava II, muutos ja osittainen kumoaminen

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tarkastella uudelleen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen tonttijakoa ja toisaalta asuinalueen läheisyydessä olevan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen merkinnän muuttamista muuhunkin yritystoimintaan soveltuvaksi. Muutoksella tavoitellaan parempaa vastaavuutta tonttitarjonnan ja -kysynnän välille. Tonttirakennetta muutettaessa on tarpeen samalla uudelleen tarkastella alueen liikenteelliset ratkaisut tonttien ajoyhteyksien osalta.

Kaavan vaiheet

Kaupunginhallitus 22.11.2021
Vireilletulo 24.11.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.11.2021 - 5.1.2022
Päätös kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville kh 17.1.2022 § 4 >>

Kaavaluonnosaineisto, nähtävillä 26.1.2022 - 9.2.2022

 Lomake mielipiteen antamiseen

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muokattu 26.1.2022