Kotakennään asemakaava III

Äänekosken uuden eritasoliittymän länsipuolelle sijoittuva alue, jota rajaavat Kuhnamon järvi, moottoriliikennetie, Kotakennääntie ja Kotakennäs II – asemakaava-alue. Tarkoituksena on selvittää alueen toteuttamismahdollisuus erityyppiseen liike-, toimisto- ja työpaikkarakentamiseen.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake

Muokattu 23.11.2021