Kukkulan asemakaavan muutos (Suolahti)

Suolahden sataman läheisyydessä sijaitseva alue, jolla sijaitsi ennen Suolahden työväenopisto. Tavoitteena on päivittää alueen maankäyttömahdollisuuksia esim. palveluasumiseen ja/tai rivi- tai kerrostalotyyppiseen asumiseen. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä vuonna 2006 Suolahden kaupungin toimesta. Suunnittelutyön jatkoaikataulu riippuu ilmenevästä kysynnästä; kaavoitusohjelmassa hanke on ajoitettu vuodelle 2020.

Kaavan vaiheet

 - Päätös vireilletulosta Suolahden kaupunginhallituksessa 23.5.2005
 - Kaavaluonnos nähtävillä 9.10. - 7.11.2006

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Kaavamääräykset
Kaavaselostus
Luontoselvitys

Palautelomake

Muokattu 19.8.2020