Miilunlahden asemakaava

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa siltayhteyden toteuttaminen Piilolanniemen itärannalta vesialueen yli vastarannan tehdasalueelle. Kaavoituksessa huomioidaan myös ajoyhteyksien osoittaminen Tehtaankadulta sillalle ja vastarannalla rantaa myöten Henttalanmäen alueelle. 
Kaavan laatimiseen on ryhdytty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta.

Kaavan vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaika 13.10.2021 - 12.11.2021 
Kaupunginhallituksen 22.11.2021 päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta >>
Kaavaluonnos nähtävillä 24.11.2021 - 5.1.2022
Kaupunginhallituksen 23.5.2022 päätös ehdotuksen nähtäville asettamisesta >>

Kaavaehdotusaineisto, nähtävillä 1.6.2022 - 1.7.2022

Lomake muistutuksen antamiseen

Edelliset vaiheet

Kaavaluonnosaineisto, ollut nähtävillä 24.11.2021 - 5.1.2022

Vireilletulomateriaali

 Lomake palautteen antamiseen kaavahankkeesta

Muokattu 24.5.2022