Suojarinne II asemakaavan muutos (Suolahti)

 Tarkoituksena on tutkia Suolahti 2020 osayleiskaavan ja Suojarinteen Master Planin pohjalta Suojarinteen alueen länsiosan maankäyttöä esim. palvelurakentamiseen. Suunnittelun käynnistäminen on ajoitettu vuodelle 2020

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 5.12.2011 (kaavoituskatsaus 2011)

Muokattu 19.8.2020