Paatelan Portin asemakaava, 992 38/6

Paatelan kanavan ja sillan välittömässä läheisyydessä, sijaitsee matkailutoimintaa palveleva kahvilarakennus. Rakennuksessa sijaitsee Paatelan portti -niminen ravintola. Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kaavallisesti matkailuun keskittyvän yritystoiminnan jatkuminen alueella ja tarkastella yritysalueeseen liittyvät liikenteen aluetarpeet.

Kaavan vaiheet

Päätös kaavan vireilletulosta, Kaupunginhallitus 21.6.2021
Vireilletulokuulutus 23.6.2021
Vireilletuloaineisto (OAS) nähtävillä 23.6.-23.7.2021
Kaupunginhallituksen 11.10.2021 päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta >>
Luonnosaineisto nähtävillä 13.10.2021 - 12.11.2021

Luonnosvaiheen aineisto, nähtävillä 13.10.2021 - 12.11.2021

Lomake mielipiteen antamiseen luonnosaineistosta

Vireilletulovaiheen aineisto, nähtävillä 23.6. - 23.7.2021

Muokattu 22.8.2022