Äänekosken kaupungin joukkoliikenteen palveluseteli

Äänekosken kaupunki on päättänyt tukea joukkoliikenteellä tehtäviä opiskelu- ja työssäkäyntimatkoja kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. 

Palveluseteliä voivat hakea Äänekoskella asuvat henkilöt. Palvelusetelin tarjoamisella halutaan tukea äänekoskelaisten joukkoliikenteen käyttöä arjen pakollisilla matkoilla. Palvelusetelillä halutaan myös lisätä joukkoliikenneyhteyksien joustavuutta äänekoskelaisten kannalta.

Palveluseteliä voi hakea joukkoliikennematkojen kustannusten korvaamiseen. Palvelusetelin arvo maksetaan suoraan hakijalle. Palvelusetelin kohderyhminä ovat joukkoliikennettä käyttävät työmatkalaiset, korkeakouluopiskelijat ja toisen asteen opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulutukseen tai Kelan koulumatkatukeen. Toisen asteen opiskelumatkojen tukeminen edellyttää opiskelutodistuksen jäljennöksen toimittamista. Työssäkäyntimatkat ja korkeakouluopiskelijoiden matkat voivat suuntautua Äänekoskelle tai Jyväskylään.

Kuukausikohtainen joukkoliikennematkustuksen omavastuu on työssäkäyville ja korkeakouluopiskelijoille 130 € ja toisen asteen opiskelijoille 40 €. Palvelusetelietuutta voi hakea omavastuun ylittävien matkojen korvaamiseen. Palvelusetelietuuden enimmäisarvo on työssäkäyville ja korkeakouluopiskelijoille 50 €/kk/henkilö ja toisen asteen opiskelijoille 100 €/kk/henkilö. Tukimäärät voivat olla enimmäisarvoa pienempiä, mikäli palveluseteliä hakevien määrä ylittää kaupungin tekemän arvion. Palvelusetelietuus on veronalaista tuloa, joten palvelusetelin saajan on ilmoitettava saamansa etuudet verottajalle verotuksen yhteydessä.

Palvelusetelin alaisia joukkoliikennematkoja voi tehdä kaikilla alueen liikennöitsijöiden vuoroilla. Tukea voidaan maksaa kerta-, sarja- ja kausilippukuluihin. Palvelusetelietuuden maksamiseksi hakijan on todistettava toteutunut joukkoliikennematkustus kuittikopioilla Äänekosken kaupungille. Tuen myöntäjänä on Äänekosken kaupunki, joka maksaa palvelusetelin arvon suoraan hakijalle. Liikennöitsijöiltä ostetaan lipputuotteet jatkossakin nykykäytännön mukaisesti, eikä palvelusetelillä ole mitään vaikutusta liikenteenharjoittajien toimintaan.

Palveluseteli on voimassa 1.8.2022 alkaen. Palvelusetelin varsinainen arvo maksetaan tukea hakeneille jälkikäteen todennettujen kulujen ja omavastuurajojen puitteissa. Ajanjakson 1.8.2022 – 3.6.2023 palvelusetelietuudet tulee hakea palvelusetelin hakukanavan kautta viimeistään 30.6.2023.

Palveluseteliä haetaan täyttämällä oheinen palvelusetelin hakulomake, johon voit siirtyä https://q.surveypal.com/palvelusetelin-hakulomake. Kaikille palveluseteliä hakeneille tullaan lähettämään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan tarkemmin muun muassa palvelusetelin maksuun liittyvistä ohjeista. 

Lisätietoja:

Äänekosken kaupungin kuljetussuunnittelija Tommi Maanselkä, 040 835 4720, tommi.maanselka@aanekoski.fi

Muokattu 9.3.2023