Kestävä kehitys

Mitä on kestävä kehitys?

Kestävä kehitys pyrkii varmistamaan hyvän elinympäristön niin nykyiselle, kuin tuleville sukupolville. Kestävä kehitys kaupungeissa tarkoittaa sitä, että kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristön, ihmisen, sekä taloudellisen vastuu. 

Nykyisessä yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen hillitseminen, sekä toisaalta ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat niin valtioiden kuin kuntienkin prioriteetteja. Ilmastonmuutos vaikuttaa paitsi luontoon, myös ihmisten elinympäristöihin. Sen vaikutukset ulottuvat hyvinvointiimme sekä taloudelliseen vakauteen. Tämän vuoksi Äänekosken kaupunki ottaa kestävän kehityksen periaatteet päätöksenteon ja toiminnan ohjenuoraksi. Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, eli Agenda 2030:enSuomen YK-liiton sivuilla.

Äänekoskella otetaan iso askel kohti kestävää tulevaisuuden kaupunkikehitystä hanketoiminnan kautta. Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoituksen Elämän kestävä Äänekoski − Reilun kiertotalouden vaikutukset hiilijalanjälkeen -hankkeelle, jonka tavoitteena on saada ilmastotyö pysyväksi osaksi Äänekosken kaupungin kaikkea toimintaa. Hankkeen kohderyhmänä on koko kaupunki. Hankkeen ajankohta on 1.9.2022-31.12.2023.

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke alkoi elokuussa 2019 ja päättyi 31.7.2022.Hankkeeseen on saatu tukea Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hankkeen yhteydessä Äänekosken kaupunki on mm. julkaissut:

Kestävä elämän oppaan asukkaille

Ympäristöohjelman käsikirjan henkilöstölle sekä

Ilmastotiekartan.

Täältä löytyy kaupungin tiedote oppaista.

Lisätietoja:

Ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen, 040 681 8813, juho.liimatainen@aanekoski.fi

Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen mahdollistajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski - Suomen liitto ja Äänekosken kaupunki.
Muokattu 26.9.2022