Kestävä elämäntapa: 2. tapaaminen 12.4.2021

Vähemmän jätettä!

Illan teemana olivat jäteasiat. Äänekoskelaisten ”oma” jätehuoltoyhtiö on huhtikuusta 2017 alkaen ollut Sammakkokangas Oy Se on kahdentoista kunnan yhteisesti omistama jätehuoltoyhtiö, myös Äänekosken. Näin ollen meidän oman jätehuoltoyhtiömme toimitusjohtaja Outi Ruuska oli illassa mukana juttelemassa Äänekosken paikallisesta jätehuollosta, eli millaista jätettä tuotamme. Lisäksi keskustelimme jätehuoltoon liittyvistä laajemmista tekijöistä, eli siitä miten valtakunnalliset linjaukset sekä globaali tilanne ovat vaikuttamassa ja myös muuttamassa meidän toimintaamme.
Sammakkokankaan logot ja heinäseipäistä rakennettua perinneaitaa sekä keijuovia Elonkierto - yhteisöpuutarhalla.

Miten jätettä voi vähentää?

Alustuksena keskustelulle Outi kertoi tietoja alueelta kertyvästä jätteestä sekä tavoitteista, mitä jätehuollolle kulutustottumuksistamme johtuen erityisesti asettuu. Tällä hetkellä tärkein asia, mihin jätteen synnyssä tulisi jokaisen kiinnittää huomiota, on tuotetun jätteen määrä. Ensisijaisena pyrkimyksenä jätehuollossa on vähentää syntyvän jätteen määrää. Tämä merkitsee jokaisen kohdalla jäteasioiden miettimistä eri tavalla kuin mihin olemme tähän mennessä tottuneet. Kun harkitsemme ostopäätöksiä, niin hankittavaa hyödykettä tulisi myös miettiä tulevana jätteenä.

Ja jätteen vähentäminen onnistuu, kun jokaista ostopäätöstä harkitsee välttämättömyyden näkökulmasta. Ensinnäkin, tarvitsenko todella kyseisen hyödykkeen? Ja jos hankinta on minulle todella tärkeä, silloin kannattaa vielä miettiä, pitääkö tavaran olla uusi? Voisinko lainata tarvitsemani joltakin toiselta? Vai voisinko sittenkin korjata vanhan toimivaksi? Jos vanhaa ei voi enää korjata ja hankin uuden, voiko vanhaksi käyneen tavaran hyödyntää edelleen jossain muussa tehtävässä? Voinko tuolloin olla hankkimatta uutta? Siten toiseksi tärkeimmäksi asiaksi jätehuollossa nouseekin se, miten tavaroiden uudelleenkäyttö on valmisteltu. Ja yllättävää kyllä, vasta kolmanneksi tärkeimpänä vaihtoehtona jätteen käsittelyssä tulee kertyneen materiaalin purku osiinsa ja jätemateriaalin varsinainen kierrätys.

Sana kierrätys jätehuollossa merkitseekin tarkkaan ottaen sitä, että käytöstä poistettu hyödyke puretaan tai hajotetaan osiinsa ennen jatkohyödynnystä. Ja se vie itse asiassa paljon energiaa, eikä näin ollen ole ensisijaisin vaihtoehto resurssiviisaassa jätteenkäsittelyssä, vaan tärkeää on pyrkiä jätteen määrän vähentämiseen. Tätä tukee myös esineiden asianmukainen käyttö ja huolto. 

Muita merkittäviä haasteita jätehuollossa

Tällä hetkellä meillä Äänekoskella, kuten muuallakin Suomessa on vielä haasteena biojätteen määrä sekajätteen seassa. ”Edelleen noin 30% sekajätteen painosta on biohajoavaa jätettä”. Outi Ruuska kertoi.

Biojätteen laittaminen sekajätteen joukkoon ei kannata monestakaan syystä. Kaatopaikalle biojätettä ei ole enää mennyt vuoden 2016 jälkeen, mutta polttolaitoksille pitäisi saada mahdollisimman kuivaa ja hyvin palavaa jätettä, jotta energiahyödyntäminen onnistuu. Lisäksi kostea biojäte aiheuttaa polttokoneistossa syöpymistä. Sammakkokankaan keräämästä biojätteestä valmistetaan biokaasua Leppävirralla Riikinvoiman ekovoimalassa. Äänekoskelaisten oikein lajittelema biojäte menee siis hyötykäyttöön liikenteen hiilineutraaliksi polttoaineeksi sekä lämpöenergiaksi. Biojätteen huolellinen lajittelu siis kannattaa!

Illassa pohdittiinkin yhdessä seuraavanlaisia kysymyksiä, joita meidän jokaisen olisi hyvä pysähtyä miettimään hetkeksi:

  • Mitkä ovat minun vihreitä valintoja arjessani?
  • Ovatko tekemäni valinnat parhaita mahdollisia?
  • Ostanko hyvän omantunnon kuluttamalla?
  • Voisiko joissain valinnoissani olla ympäristöystävällisintä jättää kuluttamatta/ostamatta?

Jätteen määrän vähentäminen ja järkevä jätteenhyödynnys saavutetaan siis jokaisen arkisten valintojen ja toimien kautta: teoillamme on todella merkitystä! Sammakkokangas julkaiseekin kuluttajien jätetietoutta lisäävää asiakaslehteä SammakkoNewsiä. Käy lukemassa, niin huomaat, että jäteasiat ovat meitä kaikkia hyödyttävä juttu.

Vinkki: Sammakkokankaan sivustolla ja SammakkoNews -lehdessä vastauksia myös paljon puhuttaneeseen muovinkeräykseen!

Toinen etätapaamisemme oli siis antoista ja kaikki kokivat oppineensa jotain uutta. Alta löytyy linkki illan esitysmateriaaliin. Lopuksi kävimme lyhyesti läpi mm. omien suunnitelmien etenemistä, sähköistä oppimisalustaa ja sovimme seuraavaksi tapaamisajankohdaksi 26.4.2021 alkaen klo 18:00. Tervetuloa!

Sammakkokangas Oy, Outi Ruuska esitysmateriaali, Vihreä, uusiutuva äänekoskelainen 2, 12.04.2021

Julkaistu 21.4.2021

Muokattu 31.1.2023