Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen mahdollistajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski - Suomen liitto ja Äänekosken kaupunki.

Kestävä elämäntapa: 3. tapaaminen 26.4.2021

Etätapaamisessa käytiin läpi osallistujien täyttämiä suunnitelmakarttoja. Keskustelussa koottiin ajatuksia jokaisen omista tavoitteista sekä lähiajan että pitemmän aikavälin toimista tavoitetilan saavuttamiseksi. Rennon juttelun lomassa kävi hyvin esille, että kestävämmän arjen merkitykselliset teot tehdään lähellä ja ovat mahdollisia meille jokaiselle! Rohkeita kokeilijoita ja esimerkillisiä onnistumisia tarvitaan, ja siitä lämmin kiitos kuuluu osallistujillemme ja tukijoillemme. Katso lisää yhteistyökumppaneistamme Kestävä elämäntapa -kokeilun Info -sivulta.

Illan keskustelussa eri palvelujen ja toimien läheisyys koettiin merkittäväksi yhteiseksi arvolähtökohdaksi. Suunnitelmien toteuttamisessa havaittiin myös haastekohtia sekä selkeitä alueellisia puutteita kestävämmän elämäntavan omaksumiseen. Esimerkiksi asukkaiden on tiettyjen palvelujen vuoksi siirryttävä pitkäkin matka, joten liikkumisen vaihtoehdoiksi kaivattiin sähköautoilun rinnalle kaasuautoilun mahdollistavia lähitankkauspisteitä. Myös lisätarjontaa paikalliselle lähiruualle ja suomalaisille vaihtoehdoille kaivattiin. Asumiseen liittyviä pohdintoja herättivät mm. rakentamisen ekologisuus sekä kasvava tarve ekorakentamisen neuvontaan. Erilaisten uusiutuvien energiamuotojen, ekologisten materiaalien ja lähialueen palvelujen hyödyntämisestä esimerkiksi asuntoremonteissa kaivattiin lisäinformaatiota ja enemmän paikallista palvelutarjontaa.

Osallistujamme ovatkin hyvin valveutuneita eri palvelujen ja tuotteiden sekä elinkeinojen vaikutuksista ympäristöömme. Lisäksi ymmärrys oman toiminnan osuudesta sekä sen vaikutuksesta kokonaisuuteen on selkeä. Siksi erityisesti lähipalveluja kestävämmän kuluttamisen mahdollistajiksi kaivataan suuresti. Kuluttamatta jättäminen ei aina ole järkevin vaihtoehto, vaan tarvitaan uusia, kestävämpiä kulutusratkaisuja lähialueen palveluja ja tuotteita tarjoavilta yrityksiltä. Teoillamme on todella merkitystä, joten Äänekoskella kestävämpien palvelujen ja tuotteiden kysyntä on selkeästi nousussa.

Pilvinen maisema, jossa hiekkatiellä polkupyörä. Toisessa kuvassa moniväriset kasvisvartaat ja kolmannessa kuvassa vasikka laitumella.

Innostunein mielin odotammekin, kuinka paljon ekoenerginen pienryhmämme onnistuu pienentämään hiilijalanjälkeään ja millaisilla toimilla se on kokeilijoillemme tällä hetkellä mahdollista. Illan kokoontumisen viesti on selkeä: jokaista äänekoskelaista kannustetaan rohkeasti ottamaan askelia kohti kestävämpää arkea!

Tässä linkki Sitran elämäntapatestiin, jonka avulla omaa ympäristökuormitusta voi ottaa vähittäin haltuun. Tutustu myös Ilmastotyö -sivustoomme, jossa Asukkaat ja yritykset mukaan ilmastotalkoisiin: jokaisen teolla on merkitystä -osiossa on lisävinkkejä omakohtaisen ympäristötyön kehittämiseksi.

Seuraavaksi tapaamisajankohdaksi sovimme tiistai 11.5.2021 alkaen klo 17:00 ja mahdollisesti näemme tuolloin jo kasvokkain! Kutsu neljänteen innoittavaan tapaamiseen lähetetään osallistujille jälleen sähköpostitse. Siis iloisiin näkemisiin!

Julkaistu 27.4.2021

Muokattu 2.11.2022