Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen mahdollistajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski - Suomen liitto ja Äänekosken kaupunki.

Laajempi tietopohja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Äänekosken asukkaiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt on laskettu. Selvitys toteutettiin osana Kulma-hanketta, johon Vihreä Uusiutuva Äänekoski osallistui. Siinä laskettiin 15 kunnan vertailukelpoiset hiilijalanjälkiluvut vuodelle 2020. Kulutusperusteista hiilijalanjälkilaskentaa jatketaan ja vastaavat luvut saadaan seuraavaksi vuodelta 2022. Päästöseuranta mahdollistaa paikallisten vähennyksiin tähtäävien toimien vaikuttavuusarvioinnin.
Kuvassa donitsikuvaaja, josta käy ilmi Äänekosken kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020.

Äänekosken kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 9,15 t CO2-ekv asukasta kohden. Hankkeeseen osallistuneiden kuntien kulutuksesta aiheutuneet asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat keskimäärin 8,7 t CO2-ekv.

Laskettuja lukuja on mahdollista tarkastella myös osasektoreittain. Tällöin merkittävimpinä kulutuspäästöjen lähteinä erottuivat Äänekoskella:

• ruoka (38,5 kt CO2-ekv)
• henkilöautoliikenne (34,9 kt CO2-ekv)
• yksityisen sektorin tavaroiden ja palvelujen kulutus (25,9 kt CO2-ekv)
• öljy-, maakaasu- ja puulämmitys (25,0 kt CO2-ekv).

Kulma -hankkeen kuntaraportti Äänekoski

Kulma -hankkeen tulokset osana jo nyt tehtyä ilmastotyötä auttavat suunnittelemaan, seuraamaan ja suuntaamaan uusia toimintoja kunnassa. Äänekosken vahvuutena on erityisesti tahtotila ottaa asukkaiden näkemykset huomioon ilmastotyössä ja osallistaa jokaista mukaan alueen kehittämiseen. Tästä on hyvä jatkaa, sillä voimme vaikuttaa päästöihin kaupungin, yritysten ja kaupunkilaisten vahvalla yhteistyöllä.

Lue lisää:

Uutinen 8.2.2022: Kuntalaisten kulutuksen hiilijalanjälki selvitetty ensimmäistä kertaa Kulma-hankkeessa (linkki)

Julkaistu 8.2.2022

Muokattu 8.4.2022