Sähköpyörät – Käyttökokeiluilla kohti kestävämpää liikkumista

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke on hankkinut kesän 2021 kynnyksellä neljä sähköpyörää. Hankinnan tavoitteena on luoda pohjaa sähköpyörien yhteiskäyttömallille. Toiminta edistää ja kehittää alueen joustavaa, arjenläheistä ja kestävää liikkumista. Toiminnan käyttökokeilut vastaavat myös yhteisössä virinneeseen tarpeeseen hyödyntää sähköpyöräilyä hyvinvoinnin lisääjänä. Samalla etsitään keinoja, kuinka asukkaat voivat hyödyntää sähköpyöräilyä arjessaan.
Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski hankkeen vihreälehtiset logot sekä valkeat sähköpyörät käyttökohteissa.

Mallin taustainformaation keruu menossa

Alkuvaiheessa tehdään käyttökokeiluja, joiden avulla kerätään taustainformaatiota paikallisen ja joustavan mallin toteuttamiseksi. Informaation keruumenetelmän tavoitteet ovat

  • kartuttaa tietoa sähköpyöräilyn lähtötilanteesta Äänekoskella (mm. sähköpyöräilyn suosiosta, käyttö- ja lisätarpeesta sekä sähköpyöräilyä haastavista tekijöistä),
  • tuottaa paikallisia, käyttäjälähtöisiä kokemuksia ja
  • lisätä tietoa sekä todellisia vaihtoehtoja liikkua kestävästi lähialueella.

Käyttökokeilut tuovat samalla merkittävää, alueellista näkyvyyttä sähköpyöräilylle.

Kesäkokeilu ja kaupungin ”pioneerit”

Ensimmäinen, lyhyt kesäkokeilu heinä - elokuussa 2021 mahdollisti kaupunkilaisille ja matkailijoille tilaisuuden tutustua sähköpyöräilyyn (kts. uutinen 7.7.2021). Syyskuun alusta käyttökokeilu siirtyi kaupungin ”pioneeri” toimipisteisiin, jotta erityisesti kaupunkiorganisaation työasiamatkapyöräilyä voidaan kehittää. Toiminta tukee vahvasti kaupungin ilmastotavoitteita korvaten yksityisautoilua. Samalla etsitään toimivia toteutustapoja, joilla asukkaat voisivat helpommin hyödyntää sähköpyöräilyä ja vähentää osaltaan yksityisautoilun osuutta arjessaan.

Kuvassa uudet sähköpyörän käyttäjät: kesäkausi lähestyy.

Ensimmäiset kaupungin ”pioneeri” kokeilupaikat ovat kuntouttava työtoiminta, toimintakeskus Mintake sekä Äänekosken terveysasema/terveyskeskussairaala. Uusina käyttäjinä mukaan ovat tulleet Äänekosken Mediakeskus ZoomMikonpuiston päiväkoti, Koulunmäen yhtenäiskoulu sekä Arjen tuen asumispalveluyksikkö Tukipilari. Sähköpyöräilyn koordinointi on 24.1.2022 lähtien siirtynyt hankkeelta kaupungin sisäiseen toimintaan. Toimipisteissä kerätään yhä käyttäjädataa mm. ajopäiväkirjan ja some-julkaisujen avulla. Julkaisuja voi seurata kokeilijoiden omilla kanavilla. Esimerkiksi ajopäiväkirja -informaatio palautteineen hyödynnetään sujuvan yhteiskäyttömallin luomiseksi ja toiminnan jatkuvuuden tueksi. Yhteiskäyttömalli tarjoaa hyvän lähtökohdan kehittää edelleen käyttäjälähtöistä, kestävämpää liikkumista Äänekosken alueella.

Lisätietoja: 

Ilmastokoordinaattori
Juho Liimatainen
040 681 8813
juho.liimatainen@aanekoski.fi

Kuvassa uudet sähköpyörän käyttäjät: kesäkausi lähestyy.

Kestävä kehitys