Sähköpyöräilyn yhteiskäyttömalli

Käyttökokeiluilla kohti kestävämpää liikkumista

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke on hankkinut kesän 2021 kynnyksellä neljä sähköpyörää. Hankinnan tavoitteena on luoda pohjaa sähköpyörien yhteiskäyttömallille. Toiminta edistää ja kehittää alueen joustavaa, arjenläheistä ja kestävää liikkumista. Toiminnan käyttökokeilut vastaavat myös yhteisössä virinneeseen tarpeeseen hyödyntää sähköpyöräilyä hyvinvoinnin lisääjänä. Samalla etsitään keinoja, kuinka asukkaat voivat hyödyntää sähköpyöräilyä arjessaan.
Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski hankkeen vihreälehtiset logot sekä valkeat sähköpyörät käyttökohteissa.

Mallin taustainformaation keruu menossa

Alkuvaiheessa tehdään käyttökokeiluja, joiden avulla kerätään taustainformaatiota paikallisen ja joustavan mallin toteuttamiseksi. Informaation keruumenetelmän tavoitteet ovat

  • kartuttaa tietoa sähköpyöräilyn lähtötilanteesta Äänekoskella (mm. sähköpyöräilyn suosiosta, käyttö- ja lisätarpeesta sekä sähköpyöräilyä haastavista tekijöistä),
  • tuottaa paikallisia, käyttäjälähtöisiä kokemuksia ja
  • lisätä tietoa sekä todellisia vaihtoehtoja liikkua kestävästi lähialueella.

Käyttökokeilut tuovat samalla merkittävää, alueellista näkyvyyttä sähköpyöräilylle.

Kesäkokeilu ja kaupungin ”pioneerit”

Ensimmäinen, lyhyt kesäkokeilu heinä - elokuussa 2021 mahdollisti kaupunkilaisille ja matkailijoille tilaisuuden tutustua sähköpyöräilyyn (kts. uutinen 7.7.2021). Syyskuun alusta käyttökokeilu siirtyi kaupungin ”pioneeri” toimipisteisiin, jotta erityisesti kaupunkiorganisaation työasiamatkapyöräilyä voidaan kehittää. Toiminta tukee vahvasti kaupungin ilmastotavoitteita korvaten yksityisautoilua. Samalla etsitään toimivia toteutustapoja, joilla asukkaat voisivat helpommin hyödyntää sähköpyöräilyä ja vähentää osaltaan yksityisautoilun osuutta arjessaan.

Ensimmäiset kaupungin ”pioneeri” kokeilupaikat ovat kuntouttava työtoiminta, toimintakeskus Mintake sekä Äänekosken terveysasema/terveyskeskussairaala. Uusina käyttäjinä mukaan ovat tulleet Äänekosken Mediakeskus Zoom sekä Mikonpuiston päiväkoti. Sähköpyöräilyn koordinointi on 24.1.2022 lähtien siirtynyt hankkeelta kaupungin sisäiseen toimintaan. Toimipisteissä kerätään yhä käyttäjädataa mm. ajopäiväkirjan ja some-julkaisujen avulla. Julkaisuja voi seurata kokeilijoiden omilla kanavilla. Esimerkiksi ajopäiväkirja -informaatio palautteineen hyödynnetään sujuvan yhteiskäyttömallin luomiseksi ja toiminnan jatkuvuuden tueksi. Yhteiskäyttömalli tarjoaa hyvän lähtökohdan kehittää edelleen käyttäjälähtöistä, kestävämpää liikkumista Äänekosken alueella.

Sähköpyöräilyn "pioneerit" Äänekoskella: Ravintola Majakka, Hotelli Hirvi, Hotelli Äänekoski, kuntouttava työtoiminta, Mintake, terveyskeskus, Mediakeskus/Työpaja sekä Mikonpuiston päiväkoti.

Yhdessä ideoimalla eteenpäin!

Lisätietoja:
Sirpa Kortelainen
Projektipäällikkö
Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke
sirpa.kortelainen@aanekoski.fi
040 186 4792

Merja Viitala
projektiassistentti
Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke
merja.viitala@aanekoski.fi
040 152 6416

Ajankohtaista: 

24.1.2022: Äänekosken kaupungin työntekijöiden sähköpyörien koordinointi siirtyy työpaja Zoomille (linkki)

Julkaistu 15.11.2021

Muokattu 25.1.2022