Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen mahdollistajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski - Suomen liitto ja Äänekosken kaupunki.

Elonkierto -yhteisöpuutarha

Hyvinvointia ja terveyttä tukeva Elonkierto -yhteisöpuutarha Piilolanniemessä, osoitteessa Eerolankatu 12

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke rakentaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Kuhnamon rantaan Elonkierto -yhteisöpuutarhaa. Vähittäin valmistuva Piilolanniemen alue on ensimmäinen Suomessa toteutuva, laajamittainen ja kunnallinen Green Care -projekti. Kokonaisuutena puutarha lisää luontoperustaisten hyvinvointipalvelujen saavutettavuutta eri ikäryhmien sekä yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta. Rakentamisvaiheessa kyetään jo tukemaan yhteisötason kestävää toimintaa: puutarha valmistuu suureksi osaksi paikallisen yhteisön oman ja oppilaitostyön tuloksena. Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on monipuolistaa palveluita sekä toimia esimerkkinä alueen lähiympäristön potentiaalista: asukkaille tarjoutuu uusia vaihtoehtoja toimia kestävämmin sekä samalla todellinen oppimisympäristö sopeuttaa omaa toimintaansa kohti kestävämpiä valintoja. Elonkierto -puutarha on valmistuttuaan ainutlaatuinen esimerkki jakamis- ja kiertotalouden alustasta, jossa yhdistyy kaikki neljä kestävän kehityksen osa-aluetta: kulttuurinen, ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Nyt luettavissa myös yhteisöpuutarhan esite!

Puutarhan kyltit:
Infoa puutarhasta (kyltti 1 teksti) (kyltti 1 ääni, tulossa),
ilmastonmuutoksesta (kyltti 2 teksti) (kyltti 2 ääni, tulossa) sekä
pölyttäjistä ja luonnonmonimuotoisuudesta (kyltti 3 teksti) (kyltti 3 ääni tulossa).

Kuvassa erilaisia luontoon ja puutarhanhoitoon liittyviä toimia, vesimaisemaa sekä eri ikäisiä ihmisiä.

Elonkierto ja Green Care

Luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen, esimerkiksi osana eri ikä- ja kuntoutujaryhmien sosiaali- ja terveyspalveluita, on todettu sekä taloudelliseksi että vaikuttavuudeltaan hyviksi toimiksi. Luontoon tiiviisti kytkeytyvät menetelmät auttavat tutkitusti ihmisiä niin fyysisessä kuin psyykkisessä voimaantumisessa. Äänekosken puutarhan monipuoliset toiminnot tarjoavat käyttäjilleen muun muassa mahdollisuuksia oppia uusia taitoja, luoda tilaa erilaisille ajattelu- ja toimintatavoille sekä avata asioiden syvempiä merkityksiä. Yhdessä työskentely lisää sosiaalisuutta ja vähentää ennakkoluuloista johtuvaa syrjintää. Laitosympäristössä asuvalle lähellä oleva puutarhaympäristö luo uudenlaista aktiivisuutta, osallisuutta sekä luonnonläheistä elämyksellisyyttä.

Puutarhan rakenne ja toiminnallisuus

Puutarhan pinta-ala on 1,2 hehtaaria ja se muodostuu kolmesta toiminnallisesti erilaisesta puutarhasta: hyöty- ja oppipuutarhasta, pörriäispuutarhasta sekä aisti- ja terapiapuutarhasta. Näistä kutakin on mahdollista hyödyntää joustavasti jokaisen yksilön tai ryhmän tarpeet huomioiden. Kunkin osapuutarhan erityispiirteet luovat toimintaympäristön tavoitteelliselle, ammattimaiselle ja vastuulliselle lähihyvinvointipalvelulle: alue luo, tukee ja ylläpitää yksilöllistä ja/tai yhteisöllistä hyvinvointia sekä terveyttä.

Aisti- ja terapiapuutarha on tarkoitettu erityisesti ikäihmisten ja erityisryhmien hyvinvoinnin tukemiseen ja terapeuttiseen puutarhatoimintaan. Pörriäispuutarha tukee koko yhteisön ekologista luontoyhteyttä ja oppimista. Hyöty- ja oppipuutarha palvelee oppimista, kotoutumista, terapeuttista puutarhatoimintaa ja yhteisöllistä ruokataloutta. Rantaraitti tarjoaa sosiaaliset puitteet yhteisölliselle virkistymiselle. Myös esteettömän liikkumisen tarpeet on otettu suunnittelussa huomioon. Kasvillisuus on valittu tukemaan ekosysteemiä sekä tarjoamaan pölyttäjille mesikasveja.

Kuvassa ilmakuvaa Piilolanniemen yhteisöpuutarhan sijoittumisesta sekä piirretty luonnossuunnitelma.

Puutarhan muut palvelut ja suunnittelija

Puutarha vahvistaa lähi- ja luomuruoan tuotannon edistämistä, tuo oppilaitokset ja biotalouden monipuoliset näkökulmat lähelle kuntalaisia.

Elonkierto -puutarhan on suunnitellut maisema-arkkitehti Suvi Pohjola-Stenroos Axina Oy:sta Lohjalta. Kunkin puutarhanosan suunnittelu soveltaa keskeisiä ympäristöpsykologian, kiertotalouden ja kestävän kehityksenperiaatteita.

Kuvassa kairataan maasta multanäytettä sekä käännetään maata traktorilla. Naiset rakentavat puusta viljelylaatikkoa.

Puutarhalla tapahtuu

Oppi- ja hyötypuutarhassa viljelylaatikot ovat olleet ahkerassa käytössä, ja osioon on istutettu hedelmäpuita sekä marjapensaita. Hyötypuutarhan erikoisuutena on nk. "yrttikumpu" ja se vihertyy vaiheittain. Pörriäispuutarhan "perennakehän" kasvit ovat asettuneet "juurilleen" ja valmistautuvat uuteen kasvukauteen. Sitä odottavat myös puutarhan mehiläiset.

Äänekosken kuntouttavalla työtoiminnalla on ollut iso rooli laatikkoviljelyn ylläpidossa ja hyötykasvien istutuksessa. Muun muassa pörriäispuutarhan istutuksia ovat tehneet Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (Poken) luonto- ja ympäristöalan perustutkinto-opiskelijat. Mehiläispesät puutarhalle tarjoaa Anssi Hiekkala.

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme!   

Lue lisää Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeesta sekä tutustu Uutis- ja linkkisivuumme.

Puutarhan tekijät kuvassa: Poken opiskelijat sekä kuntouttava työtoiminta.

Katso myös muut Äänekoskena kaupungin viheralueet ja puistot tästä. Myös näillä alueilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta, asukkaiden osallisuutta ja mahdollisuuksia omatoimiseen viljelyyn.

Ajankohtaista:
14.5.2022 Heräävä puutarha -tapahtuma (linkki)
11.5.2022 Elonkierto - yhteisöpuutarhan esittely Kestävä kaupunki -ohjelman webinaarissa (esitysmateriaalivideo katsottavissa 2.6.2022 saakka)
5.5.2022 Visit Äänekoski -tuotekortti: Äänekosken Elonkierto - yhteisöpuutarha (linkki)
29.4.2022 Heräävä puutarha -tapahtuma tuo Äänekosken yhteisöpuutarhan toimijat ja kaupunkilaiset yhteen (linkki)
26.4.2022 Tapahtumakalenteri: Heräävä puutarha -tapahtuma 14.5.2022 (linkki)
16.3.2022 Pikkukaupunkilainen: Luonto innostaa näkemään, kokemaan ja tekemään (linkki)
10.3.2022 Keskisuomalainen: Lumiveistoskisa yhteisö-puutarhalla (linkki)
8.3.2022 Sisis: Lumiveistoskisa huipentuu Lumen Lumo -tapahtumaan Äänekosken yhteisöpuutarhassa (linkki)
8.3.2022 ePressi: Lumen Lumoa ja talvitaidetta Äänekosken yhteisöpuutarhalla lauantaina 12.3.2022 (linkki)
1.3.2022 Tapahtumakalenteri: Lumen Lumo -tapahtuma 12.3.2022 yhteisöpuutarhalla (linkki)

Lisätietoja:

Sirpa Kortelainen
projektipäällikkö Vihreä Uusiutuva Äänekoski
sirpa.kortelainen@aanekoski.fi
p.040 186 4792

Suvi Pohjola-Stenroos
maisema-arkkitehti, Axina Oy
Landscape Architect MScEng, DVM PhD,yMBA
p. 0400 2020 99

Julkaistu 23.6.2021

Muokattu 29.6.2022