Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen mahdollistajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski - Suomen liitto ja Äänekosken kaupunki.

Kestävä Yrittäjyys: Työpaja 1, 24.3.2021

Työpajaan ilmoittautuneista kymmenestä osallistujasta etäyhteyksin mukana olivat mm. Äänekosken kaupunkisanomien ÄKS:n päätoimittaja Marjo Steffansson sekä Ääniä -festivaalin Mimi Steffansson. Työpaja koettiin osallistujien keskuudessa hyödylliseksi, ja paljon myönteisyyttä herätti paikallisen, Äänekosken kaupungin tarjoaman palvelun mahdollisuus kehittää yritystoimintaa. Osallistujat jäivät innostunein mielin odottamaan seuraavaa työpajaamme, joka on 16.4.2021 klo 9 - 13. Edelleen työpajaan voi tulla mukaan, vielä ehdit, joten ole hyvä ILMOITTAUDU maksuttomaan työpajaan!

Osallistujat saivat aamupäivän aikana juuri oman yrityksen tarpeiden mukaista ohjeistusta kestävän liiketoiminnan kehittämiseksi (kts. mm. esitysmateriaalin kysymykset 1 - 7). Yleisempää tietoa kestävästä yrittäjyydestä karttui kahden alustuksen muodossa, jotka samalla herättelivät ajatuksia päivän teemaan.

Alustukset käsittelivät tulevaisuuden liiketoiminnan vahvuustekijöitä. Keski-Suomen Ympäristöosaajat, eli Jaana Tullila ja Tarja Hyötyläinen avasivat ydinkohtia liittyen kestävään kehitykseen, kiertotalouteen, järjestelmiin ja työkaluihin yrittäjyydessä: mitä, miten ja millä aikataululla yrityksissä edetään kohti kestävyyttä. Esityksessä kannustettiin, että siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on myös suomalaisille yrityksille mahdollisuus laajentaa liiketoimintaa uusille markkinoille ja ratkaista ajankohtaisia ympäristöhaasteita. Merkittäviksi tekijöiksi tässä kehityksessä nousevat yrityslähtöisten toimien huolellinen kartoitus, suunnittelun realistisuus, resurssointi ja tehtyjen toimien vaikuttavuuden seuranta. Keski-Suomen Ympäristöosaajat painottivat, että apuna tulokselliselle työlle toimii yrityksen laatima kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi kerrottiin, että jatkuvan parantamisen -periaate on merkittävä yritystä eteenpäin vievä ja toiminnan jatkuvuutta turvaava arvo, koska sillä on vahva yhteys yrittämisen sosiaaliseen kestävyyteen mm. työntekijöiden hyvinvoinnin kautta.

Toisessa päivän alustuksessa Sirpa Kortelainen kertoi lyhyesti hankkeesta sekä yrityksen hiilijalanjälki -mittarista päästöjen kuvaajana ja vähennystavoitteiden asettamisen työkaluna. Esityksessä painotettiin yritysten ympäristövastuuta ja sen alati kasvavaa arvoa kilpailuetuna. Edelleen korostettiin tulevaisuuden yrittäjyyttä, jossa ympäristötavoitteiden asettelu tapahtuu kartoitettujen ja realististen toimien kautta. Tavoitteiden asettelussa huomioidaan yrityksen omien, suoraan kontrolloitavien päästöjen lisäksi sidosryhmien tuottamat, epäsuorat päästöt, jotka summautuvat yrityksen tuottamien tuotteiden tai palveluiden kokonaispäästöihin.

Työpajan päätteeksi keskusteltiin vielä vapaaehtoisesta ”kotitehtävästä” (kts. esitysmateriaali), jonka avulla seuraavassa tapaamisessa jatketaan hyvin alkanutta ympäristötyötä, eli miten seuraavat askeleet Kestävässä yrittäjyydessä otetaan. Tule mukaan!

Alla ilmoittautumislinkki sekä työpajan 1 esitysmateriaali:

Työpaja 1:n esitysmateriaali (pdf)

Äänekosken kaupunkisanomat Äks, Keski-Suomen Ympäristöosaajat, Ääniä -festivaali, Äänekosken kaupunki ja Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke toteuttavat yhteistä, kestävää tulevaisuutta.

Julkaistu 29.3.2021

Muokattu 8.4.2022