Asukkaille

Vihreä kaupunki houkuttelee viihtymään. Äänekoski on luonnon ympäröimä ja asukkaat arvostavat mahdollisuutta päästä helposti metsään ja järvien äärelle. Kaupunkien lähivihreäalueet ovat myös tärkeitä ilmasto- sekä asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Puut ja muut kasvit tarjoavat mahtavia ekologisia palveluita! Tilauksessa on siis lisää vihreää monessa muodossa.

Lähiruoantuotannon ja paikallisen gastronomian kehittäminen luo työtä ja nostaa esiin paikallista kulttuuria, tuottajia ja palvelun tarjoajia, mutta on myös osa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja luonnon monimuotoisuuden suojelemista.

Kuhnamon puistoon rakentuu yhteisöpuutarha, joka yhdistää lähiruoka- ja lähivihreä – teemat. Yhteisöpuutarhasta tulee moninainen lähivirkistysalue ihmisten iloksi ja hyvinvoinnin edistäjäksi. Se toimii lähivirkistysalueena, terapiapuutarhana, oppimisympäristönä ja hyötypuutarhana sekä Biotalouskampuksen tutkimusalustana ja pörriäisten kotina.

Vihreä Äkis pitää sisällään paljon! Etsimme ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen hillitsemiseksi.

Haluatko sinä olla mukana, osa ratkaisua?

Julkaistu 30.4.2021

Muokattu 5.5.2021