Energia-avustukset

Avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin. Energia-avustukset eivät ole tulosidonnainen.
talvinen silta

ARAn avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt. 

Siirry ARAn energia-avustukset sivuille: 
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

ELY-keskuksen avustukset

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet aikaisintaan 1.6.2020. Avustusta voi hakea niin kauan kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät. 

Siirry ELYn Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi sivuille: 
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

Lisätietoja:

Muokattu 24.3.2023