Tontit

Myynnissä on kaikkiaan 11 tonttia. Tonteista yksi rajautuu Kuhnamo-järveen ja kymmenen sijaitsee rannan välittömässä läheisyydessä. Kaikki tontit avautuvat kauniisti kohti etelässä sijaitsevaa järveä sekä sen etelärannalla kohoavaa Tärttävuorta. 

Omarantaiset tontit 

Osoite Tonttijakokartta Hinta Kaavamerkinnät1-5 Pinta-ala Rakennusoikeus
Kota 6 Kartta 49 000 € 1/2 k I, e=0,201 781 m2356 m2

Rannan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tontit

Osoite Tonttijakokartta Hinta Kaavamerkinnät1-5 Pinta-ala Rakennusoikeus
Kota 3 Kartta 13 000 € 1/2 k I u 3/4, e=0,201 550 m2310 m2
Kota 5 Kartta 13 000 € 1/2 k I u 3/4, e=0,201 479 m2296 m2
Kota 7 Kartta  13 000 € 1/2 k I u 3/4, e=0,20 1 471 m2294 m2
Kota 9 Kartta 13 000 € 1/2 k I u 3/4, e=0,201 463 m2293 m2
Kota 11 Kartta 13 000 € 1/2 k I u 3/4, e=0,201 456 m2291 m2
Kota 13 Kartta 13 000 € 1/2 k I u 3/4, e=0,201 448 m2290 m2
Kota 15 Kartta 13 000 € 1/2 k I u 3/4, e=0,201 986 m2397 m2
Kota 17 Kartta 13 000 € 1/2 k I u 3/4, e=0,201 772 m2354 m2
Kota 19 Kartta  13 000 € 1/2 k I u 3/4, e=0,20 1 771 m2354 m2
Kota 28 Kartta  13 000 € I u 3/4, e=0,20 1 883 m2377 m2
  • 1 Kerroslukumerkintä, tonttitehokkuusmerkintä
  • 2 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
  • 3 Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
  • 4 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
  • 5 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
Tonttikartta
Muokattu 22.4.2022