Ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.6.2011 lähivuosien ympäristöpolitiikan sisällön. Se sisältää yleisellä tasolla päämääriä, jotka jatkossa ohjaavat ympäristöasioiden kehittämistä ja edistävät kestävää kehitystä. Painopiste on luonnontaloudessa, mutta myös viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökohdat ovat mukana.

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 (pdf)