Avoin korkeakouluopetus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Jyväskylän avoin yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella. 

Äänekosken kaupunki tukee kuntalaisten avoimen korkeakoulun opintoja

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.11.2019 avoimen korkeakoulun stipendin myöntämisestä. Avoimen korkeakoulun stipendin myöntämistä jatkettiin toistaiseksi. Mikäli stipendikäytäntö lopetetaan, siitä tullaan päättämään kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. 

Kaupungin myöntämän stipendin määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa/opintopiste. 

Opintojen tulee olla Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnassa olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

1. Huomioon otetaan ainoastaan kalenterivuoden aikana suoritetut opintopisteet (enintään 10 opintopistettä opiskelijaa kohden).  

2. Hakijan tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote tai opintotodistus, josta tulee ilmi suoritetut opintopisteet.

3. Hakijan tulee toimittaa tosite, josta näkyy kurssimaksu. Hakemuksesta/maksutositteesta tulee käydä ilmi kuinka monta opintopistettä maksettu maksu sisältää. 

4. Stipendi myönnetään vain äänekoskelaisille. Äänekoskelaisiksi luetaan ne, joiden kotikunta on ollut Äänekoski 31.12.2020.                  

Haku tapahtuu sähköisesti vahvan tunnistautumisen kautta. Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa; kesäkuussa ja tammikuussa. 

Hakuaika 1.1. - 31.12.2021 (hakukelpoisia opinnot, joiden suoritusmerkinnän päivämäärä on ajalta 1.1. - 31.12.2021).  31.5.2021 mennessä tulleiden hakemusten käsittely ja korvausten maksaminen tapahtuu kesäkuussa 2021. 1.6.-31.12.2021 tulleiden hakemusten käsittely tapahtuu tammikuussa 2022. 

Lisätietoja: toimistosihteeri Sini Savolainen, puh. 0400 115 540 sini.savolainen(at)aanekoski.fi

Hakemus 

JAMK tukee työttömien, työnhakijoiden ja turvapaikanhakijoiden opintoja 1.1.2020 alkaen

 JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020 - 31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset.

Alla olevasta linkistä löydät lisätietoa opintoihin ilmoittautumisesta (sivun alalaidassa on ohjeet maksuttomiin opintoihin ilmoittautumisesta)

JAMK avoin

Vuoden 2021 opintotarjonta päivitetään kevään aikana

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op (JAMK), 9.3. - 15.5.2020

Opintojaksolla tutustut ihmiskäsityksiin sekä sosiaali- ja terveysalan asiakastyön arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Perehdyt myös ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheisiin sekä näiden merkitykseen asiakkaan kohtaamisessa. Tutustut myös asiakaslähtöisen toiminnan ja yhteistyösuhteen luomisen periaatteisiin sekä sote-alan asiakkaan asemaa ja oikeuksia säätelevään lainsäädäntöön. Opintojakso on osa sosiaali- ja terveysalan AMK-opintoja.

Ilmoittautuminen päättynyt 23.2.2020

Biotalous- ja ympäristöala
Biotalous, ihminen ja ympäristö, 5 op (JAMK), 23.3. - 31.5.2020

Opintojaksolla tutustut biotalousalan ekologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin ihmiseen ja hänen elinympäristöönsä. Opit ymmärtämään ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja laskemaan vesi- ja hiilijalanjäljen. Opintojakso soveltuu kaikille, jotka toimivat työssään kestävän kehityksen teemojen parissa tai pohtivat näitä omassa elinympäristössään.

Ilmoittautuminen päättynyt 29.2.2020

 

Jyväskylän yliopiston ja JAMKin yhteislogo

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista, joten mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Opiskelija läppärin ääressä

Joustavaa opiskelua

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Jokaiseen jaksoon pyritään myös tarjoamaan Äänekoskella lähiopetustapaamisia iltaisin ja viikonloppuisin, joissa on mukana sekä korkeakoulujen opettajia että Äänekosken alueen asiantuntijoita. Lähiopetusta järjestetään, mikäli opintojaksolle ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa. Mikäli opiskelijoita on vähemmän kuin 15, opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintomaksu on 15 euroa opintopisteeltä. Pääset ilmoittautumaan opintotarjonnan linkkien kautta. Ilmoittaudu opintoihin verkossa järjestävän oppilaitoksen sivuilla jaksokohtaisesti.  Voit valita tarjonnasta itseäsi kiinnostavat kurssit yksi kerrallaan. 

Ilmoittautuminen on sitova.

Peruutusehdot:

  • JAMK: Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua.
  • JYAY: Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi,      veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson opintomaksun tai enintään 50 euroa.

 

Hymyileviä opiskelijoita JAMKin portaikossa

Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta JAMKin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Opinto-ote

Opintojaksojen suorittamisesta saat halutessasi opinto-otteen. Ota yhteyttä opintojakson järjestämisestä vastaavan korkeakoulun opintopalveluun.

Muokattu 11.10.2021