Koulukuljetusten järjestämisen yleiset periaatteet

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Vuoroliikenteessä lainsäädäntö ei vielä edellytä alkolukkoa. Vuoroliikenteen linja-autoissa on turvavöiden käyttöpakko, jos sellainen on istumapaikalle asennettu. 

Tarkemmat koulukuljetuksia koskevat tiedot löytyvät kouluasteiden omilta sivuilta.

Oppilaskuljetusmatkoja koskeva lainsäädäntö (perusopetuslaki 32 §)

Koulumatkatukilaki 48/1997 ja laki koulumatkatukilain muuttamisesta 1223/2020 

Muokattu 14.6.2021