Hakeminen ja maksut

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Äkillisessä hoidon tarpeessa hakemus tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamisajankohtaa.

Kaikkia uusia hoitopaikkoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, 0400 672 637, pirjo.heinonen@aanekoski.fi ja päiväkodin johtajat.

eAsiointi -linkin kautta voit täyttää sähköisen varhaiskasvatus-, esiopetus- ja kerhopaikka- sekä palvelurahahakemuksen.

Linkki eAsiointiin

Ohjeet sähköisen hakemuksen täyttämiseen

Mikäli sähköinen hakeminen ei ole teknisesti mahdollista, hakulomakkeen voi hakea päiväkodista tai kaupungintalolta. Voit myös tulostaa hakemuksen Tulostettavat lomakkeet -kohdasta

Asiakasmaksut

Asiakasmaksuihin liittyviin tiedusteluihin vastaavat varhaiskasvatuksen esihenkilöt ja varhaiskasvatus.asiakasmaksut@aanekoski.fi.

Tulorekisteri käytössä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä

Kunnat saavat palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen sekä Kelan ja työttömyyskassojen etuustiedot 1.1.2021 lähtien.

Tiedot eivät tule kunnille automaattisesti, vaan ne katsotaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

Tulorekisterin käyttäminen edellyttää asiakkaan kirjallista suostumusta.

Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksisista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä.

Asiakkaan on edelleen toimitettava tuloselvityslomake allekirjoitettuna liitteineen niistä tuloista, joita ei saada tulorekisteristä.

Tulorekisteristä ei saada esim. vuokratuloja, pääomatuloja tai yrittäjän tulotietoja. Näistä tuloista asiakkaan tulee toimittaa edelleen liitteet.

Mikäli tulotietoja ei toimiteta varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä, maksu määrätään korkeimman mukaan. Mikäli tulotietoja ei voida toimittaa määräajassa, tulee asiakkaan olla välittömästi yhteydessä maksupäätösten valmistelijaan: varhaiskasvatus.asiakasmaksut@aanekoski.fi

Maksulaskuri

Tulostettavat lomakkeet löytyvät täältä

Tietosuojavaltuutetun ohje sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa (pdf)

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.  

Varhaiskasvatus ja esiopetus