Kokopäivähoitolaitosten valmistuskeittiöt ja yhteystiedot

Terveyskeskuksen ravintokeskus

ruokapalveluesimies Merja Nuppola
0400 115 687
Terveyskatu 8
44100  Äänekoski

Suolahden keskuskeittiö

ruokapalveluesimies Kirsi Lähteenmäki
0400 115 510
Suojarinne 21
44200 Suolahti 

Konginkankaan vanhainkodin/palvelutalon keittiö

ruokapalveluesimies Eeva Liimatainen
020 632 2374
Palvelutie 3
44400 Konginkangas

 

Muokattu 10.12.2021