Toimialat

Kaupungin hallinto-organisaatio muodostuu keskushallinnosta ja kolmesta toimialasta. Toimialoja johtavat lautakunnat.

Kaupunkirakenne- ja ympäristötoimea johtavat kaupunkirakennelautakunta ja ympäristölautakunta. Esittelijöinä toimivat tekninen johtaja Tommi Rautjärvi (kaupunkirakennelautakunta) ja ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen (ympäristölautakunta).

Opetus- ja kasvatustoimea johtaa opetus- ja kasvatuslautakunta. Esittelijänä toimii opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä.

Kulttuuri- ja liikuntatoimea johtaa kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Esittelijänä toimii vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen.

Äänekosken kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä sosiaali- ja terveyslautakunta lakkasivat 31.12.2022, jolloin näiden tehtävät siirtyivät Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Yhteystiedot

Kaupunkirakenne- ja ympäristötoimi

Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi 020 632 3355
Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen 0400 893 683

Opetus- ja kasvatustoimi

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä 020 632 3000

Kulttuuri- ja liikuntatoimi

Vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen 020 632 3259 

Muokattu 21.3.2023