Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilymisestä. Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.

Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta.

Lautakunta valmistelee vesihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat.

Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetuista asuntotoimea, yksityisteitä, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä ja vastaa joukkoliikenneasioista.

Huom! Kaupunkirakennelautakunnalla ei ole jätehuoltoon liittyviä tehtäviä. Äänekosken kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii useiden Keski-Suomen kuntien yhteinen toimielin Sydän-Suomen jätelautakunta.

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Tommi Rautjärvi.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 23.8.2021-31.5.2023 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Marjatta Huhta Paula Maukonen
Jorma Kiviranta Olli Jämsén
Marja Kolari Jarmo Aho
Kari Kumpulainen Veikko Tarvainen
Petri Leppänen Tomi Kinnunen
Riitta Nyrönen Mirja Alanurmi
Antti Peltomäki Marjo Rautiainen
Pentti Piilonen Harri Piilonen
Sinikka Rautiainen Eila Nurmi

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Petri Leppänen ja varapuheenjohtajana Marjatta Huhta.

Yhteystiedot (pdf)

Muokattu 13.2.2023