Tietojärjestelmät -testiversio

Esihenkilö, voit valita tällä lomakkeella tarvittavat tietojärjestelmät uudelle käyttäjälle. Tietojärjestelmät on ryhmitelty järjestelmien vastuutahoittain. Yleensä käyttäjä tarvitsee usean vastuutahon järjestelmiä.

Syötä uuden käyttäjän yhteystiedot ja valitse tarvittavat järjestelmät.