Kuntavaalit 2021

Eduskunnan päätöksen mukaisesti vuoden 2021 kuntavaalien ajankohtaa on muutettu. Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain mukaan vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja kotimaan ennakkoäänestys järjestetään ajanjaksolla 26.5.-8.6.2021.

Tälle sivulle kootaan tietoja kuntavaaleihin valmistautumisesta ja vaaleissa äänestämisestä.

Ehdokasasettelu

Äänekosken kaupungin keskusvaalilautakunta on ajalla 15.-18.3.2021 pitänyt kaikki tuolloin voimassa olleessa vaalilaissa edellytetyt kokoukset ja suorittanut kaikki tuolloisen lain mukaiset tehtävänsä. Lautakunta mm. laati ehdokaslistojen yhdistelmän 18.4.2021 pidettäväksi tarkoitettuja kuntavaaleja varten.

Kuntavaalien siirtäminen vaikuttaa 18.3.2021 valmistuneeseen ehdokasasetteluun myös Äänekosken kaupungin osalta. Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain perusteella puolueilla ja muilla ehdokkaita asettavilla tahoilla on mahdollisuus tehdä uusi ehdokashakemus tai täydentää ja muuttaa aiemmin toimitettua ja hyväksyttyä ehdokashakemusta. Ehdokashakemusten jättämisen uusi määräaika on 4.5.2021 klo 16.00.

Eduskunnan päätöksen johdosta kuntien keskusvaalilautakuntien maaliskuussa 2021 tekemät ehdokasasetteluun liittyvät päätökset mitätöityvät. Tästä seuraa, että myös Äänekosken kaupungin keskusvaalilautakunta tulee pitämään maaliskuun kokouksia vastaavat uudet kokoukset ajalla 10.-14.5.2021. Näissä kokouksissa tullaan mm. uudelleen arpomaan puolueiden keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä, mistä seuraa, että ehdokkaiden numerot muuttuvat maaliskuussa 2021 vahvistettuihin nähden.

Lisätietoja ehdokasasettelusta: Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Julkisuuslain tai muun lain mukaiset tietopyynnöt: Äänekosken kaupungin kirjaamo, sähköposti kirjaamo@aanekoski.fi

Ohjeita puolueille ja muille ehdokkaita asettaville

Kuulutus 15.4.2021: Valtuutettujen määrä ja asiakirjojen jättäminen (pdf-tiedosto). 

Ohjeita äänestäjille

Kuulutus 15.4.2021: Vaalipäivän äänestys, yleinen ennakkoäänestys, kotiäänestys, laitosäänestys ja selvitys henkilöllisyydestä (pdf-tiedosto). 

Ilmoittautumislomake kotiäänestykseen (pdf-tiedosto)

Muokattu 16.4.2021