Korona - Harrastukset ja vapaa-aika (päivitetty 2.6.)

Yleisötilaisuuksienjärjestäminen Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa 2.6.-30.6.2021

Länsi- ja Sisä-Suomenaluehallintoviranomaisen ja Sosiaali- ja terveysministeriön linjaustenmukaisesta yleisötilaisuuksia voidaan 2.6.2021 alkaen järjestää perustasonalueilla ilman henkilömäärään perustuvia kokoontumisrajoituksia.

Yleisötilaisuuksien järjestämisenedellytyksenä Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa on, että kaikki tapahtumanjärjestäjät:

1. Noudattavattartuntatautilain 58 c § mukaisia toimenpiteitä covid-19-epidemian leviämisenestämiseksi Linkki lakitekstiin

2. Laativat yli 50 hengen tapahtumallekoronaturvallisuussuunnitelman ja noudattavat sitä Linkki koronaturvallisuussuunnitelmaan 

3. Noudattavat tapahtumanaikana voimassa olevaa maskisuositusta Linkki maskisuositukseen

4. Varmistavat tapahtumansuunnittelussa ja toteutuksessa konkreettisesti, että asiakkaat ja osallistujatvoivat sisätiloissa järjestetyissä tapahtumissa ylläpitäävähintään yhden (1) metrin etäisyyttä koko tapahtuman ajan

Äänekosken kaupungin hallinnoimiensisätilojen katsomoiden yleisökapasiteetit, joilla voidaan varmentaa 1 metrinturvaväli:

Painotalon Iso Sali (katsomo): 70henkilö
Painotalo Mikkosali: 30 henkilöä
Suolahtisali: 100 henkilöä
Valtuustosali: 70 henkilöä
Pankkari katsomot: 430 henkilöä
Pankkari aitiot yhteensä: 28 henkilöä
Pankkari kahvio: 50 henkilöä
Liikuntatalo: 400 henkilöä 

5. Noudattavat tapahtumassa OKM:n jaTHL:n 31.5.2021 antamaa ohjetta koronatartuntojentorjuntaan liittyen Linkki ohjeeseen

Liikuntapaikat ja kulttuuritilat

Äänekosken kaupungin kirjastot, kulttuuritilat, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit, avantouimakopit ja ProAveran omistama jäähalli pysyvät edelleen avoinna, mutta niiden käytössä on noudatettava erityisen tarkasti voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita.    

Harrastustoiminta

Äänekosken kaupunki on linjannut Äänekosken koronatartuntatilanteen huomioiden, että kulttuuri- ja liikuntalajien harrastustoimintaa voidaan kaupungin hallinnoimissa tiloissa jatkaa noudattamalla koronaturvaohjeita kuten maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa, sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita. Harrastustoiminnan järjestäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota koronaturvallisuuden noudattamiseen ja sen valvontaan.  Ryhmien vetäjien on käytävä jokaisen ryhmän kanssa erikseen koronaohjeistus läpi.

Harjoittelun tulee tapahtua oman tutun joukkueen tai ryhmän kesken, eikä lasten, nuorten ja aikuisten tule tehdä harraste- ja pelimatkoja niiden sairaanhoitopiirien alueelle, joissa ollaan koronaviruksen suhteen leviämisvaiheessa.

Kaikessa harrastus- ja kilpailutoiminnassa on jatkettava kaikkia mahdollisia varotoimia, jotta koronavirus ei pääse leviämään niiden kautta.

Omalla käyttövuorolla tapahtuvassa lasten, nuorten ja aikuisten ohjatussa harrastustoiminnassa ei tällä hetkellä rajoiteta osallistujamääriä. 

Ottelut ja turnaukset

Äänekosken kaupunginhallinnoimissa sisä- ja ulkoliikuntaliikuntatiloissa voidaan järjestää lasten,nuorten ja aikuisten otteluita ja turnauksia noudattamalla tartuntatautilain 58c § vaadittuja toimenpiteitä, sekä muita edellä mainittuja Äänekosken kaupunginkoronajohtoryhmän tekemiä linjauksia tapahtumien järjestämiseen liittyen.

Otteluihin ja turnauksiinosallistuminen on mahdollista niissä maakunnissa, jotka eivät ole koronanleviämisvaiheessa.

Yksityistilaisuudet

Äänekosken kaupunki on linjannut, että kunnan alueella suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja rajoituksia ja varotoimia, joita em. mainitulla tavalla sovelletaan yleisötilaisuuksiin ja julkisiin kokoontumisiin. Suositus on voimassa 2.-30.6.2021

Kirjastot ja Taidemuseo

Kirjastot ovat auki normaalisti. Hoikkassalin näyttelyt ovat auki kirjaston aukioloaikojen mukaan. Lisätietoja kirjaston sivuilta.

Tulethan kirjastoon vain terveenä ja oireettomana, huolehdi turvavälin pitämisestä ja hyvästä käsihygieniasta (käsidesiä on asiakkaille saatavilla kaikissa kirjastoissa). Kirjastoissa asiointia koskevat THL:n yleiset ohjeistukset julkisissa tiloissa liikkumisesta.

Taidemuseon aukioloajat ja lisätiedot museonsivuilta.

Aluehallintoviraston suosituksen mukaisesti

  • Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitys on muistettava.
  • Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa
  • Aluehallintovirasto korostaa meidän jokaisen vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

THL on julkaissut 23.10. ohjeet koronariskin vähentämiseen vapaa-ajan liikunnassa. Katso ohjeet tästä.

Liikkumista luonnossa turvavälit muistaen: Luontoreittejä ja luontokohteita Äänekosken alueella löytyy Visit Äänekosken sivuilta:

Luontokohteet

Suunnista luontoon 28.4. alkaen

Tutustu myös muihin harrastusvinkkeihin alla olevasta linkistä:

Harrastukset ja vapaa-aika

Ajankohtaista  /  Korona - Harrastukset ja vapaa-aika