Liikuntatoimen kohdeavustukset

Vapaa-aikajohtaja myöntää liikuntatoimen kohdeavustuksia äänekoskelaisille yksityishenkilöille, yhdistyksille ja työryhmille. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden ajan, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Kaikkien myönnettävien avustusten osalta edellytetään omavastuuosuutta, joka on vähintään 50 % kuluista. Hakemus on toimitettava vähintään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua liikuntatoimeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kohdeavustukset haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, jonne tunnistaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa liikuntatoimeen myös tulostettavalla hakulomakkeella, joka täytetään sähköisesti, tulostetaan ja allekirjoitetaan tai tulostetaan, täytetään käsin ja allekirjoitetaan, jonka jälkeen hakemus toimitetaan joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen liikunta.hallinto(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen:

Äänekosken liikuntatoimi
Kalevankatu 2
44100 Äänekoski

Avustuslajit

1. Kohdeavustus maakunnallisten / valtakunnallisten / kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestämiseen

- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan
  kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.
- Ei myönnetä toimintaan, johon on yhdistys on saanut perusavustusta
- Jatkuva haku

2. Kohdeavustus liikuntatapahtumien järjestämiseen

- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan
  kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.
- Ei myönnetä toimintaan, johon on yhdistys on saanut perusavustusta
- Jatkuva haku

3. Kohdeavustus liikuntaseurojen kurssi-, leiri-, koulutus- ja valmennuskuluihin  

- Hakuvaiheessa esitettävä menotositteet kurssi-, leiri-, koulutus- ja valmennuskuluista
- Avustus jaetaan menojen suhteessa
- Periaatteena on, että joka eniten kouluttaa ja kurssittaa saa myös eniten avustusta
- Ulkomaanleirit ja palkkiomatkat eivät kuulu avustusten piiriin
- Anottava hakuajan puitteissa
- Hakuaika vuosittain 5.11.-5.12.

4. Kohdeavustus nuorten urheiluohjaukseen

- Hakuvaiheessa esitettävä harjoituspäiväkirja
- Avustus on tarkoitettu alle 17-vuotiaiden ohjaukseen (max. 3 krt. / viikko), yhdelle ohjaajalle / ryhmälle  
- Ei yksilövalmennukseen, yksilölajeissa oltava noin 7 hengen ryhmä
- Anottava hakuajan puitteissa
- Hakuaika vuosittain 5.11.-5.12.

5. Kohdeavustukset maksullisten liikuntatilojen vuokrien tukemiseen ajalta 4.12.2019-4.12.2020

Kohdeavustus myönnetään Äänekoskelaisille urheiluseuroille ensisijaisesti Äänekoskella olevien maksullisten liikuntatilojen vuokrien kattamiseen. Avustusta ei myönnetä Äänekosken kaupungin omistamien / hallinnoimien tilojen käyttömaksujen kattamiseen 1.8.2019 alkaen. Avustusta ei myönnetä ulkopuolisten tilojen leirimaksuihin, kilpailutapahtumiin tai kiinteiden toimitilojen (esim. toimisto tai kerhotila) vuokriin. Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä. Suurempi avustusten hakijamäärä pienentää jaettavan avustuksen määrää.
- Hakuaika 5.11.-5.12. 

Maksatus ja tiliselvitys

Kohdeavustuksen voi käyttää ainoastaan päätöksessä myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tai toiminta peruuntuu, on muutosta haettava kirjallisesti vapaa-aikajohtajalta ennen kohdeavustuksen käyttöä.

Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.

Kohdeavustusten tiliselvitykset tehdään ensisijaisesti sähköisellä tiliselvityslomakkeella, jonne tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Sähköiseen tiliselvitykseen liitetään skannatut tositteet.

Vaihtoehtoisesti tiliselvityksen voi toimittaa liikuntatoimeen myös tulostettavalla tiliselvityslomakkeella, joka täytetään, tulostetaan (tai tulostetaan ja täytetään käsin), allekirjoitetaan ja toimitetaan tämän jälkeen joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen liikunta.hallinto(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen:

Äänekosken liikuntatoimi
Kalevankatu 2
44100 Äänekoski

Lisätietoa 

vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen 
020 632 32 59
jukka-pekka.pohjolainen(at)aanekoski.fi

Muokattu 25.2.2021