Liikuntapalveluiden kohdeavustukset

Vapaa-aikajohtaja myöntää liikuntapalveluiden kohdeavustuksia äänekoskelaisille yksityishenkilöille, yhdistyksille ja yhteisöille. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden ajan, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kaikkien myönnettävien avustusten osalta edellytetään omavastuuosuutta, joka on vähintään 50 % kuluista. Hakemus on toimitettava vähintään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua liikuntapalveluihin. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kohdeavustukset haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa liikuntatoimeen myös tulostettavalla hakulomakkeella, joka täytetään sähköisesti, tulostetaan ja allekirjoitetaan tai tulostetaan, täytetään käsin ja allekirjoitetaan, jonka jälkeen hakemus toimitetaan joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen liikunta.hallinto(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen:

Äänekosken liikuntapalvelut
Kalevankatu 2
44100 Äänekoski

Avustuslajit

1. Kohdeavustus maakunnallisten / valtakunnallisten / kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestämiseen

- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Omavastuuosuus voidaan kattaa talkootyönä. Mikäli omavastuuosuus tai sen osa katetaan talkootyönä, voidaan kuluiksi laskea 15 € / h / hlö.
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.
- Mikäli omavastuuosuus tai sen osa on katettu talkootyöllä, on tiliselvityksen yhteydessä toimitettava selvitys talkootyöstä eriteltynä jokaisen talkootyöntekijän kohdalta. Selvityksen tulee sisältää tehdyn talkootyön ajankohdan, selvityksen tehdystä työstä, tuntimäärän ja summan.
- Ei myönnetä toimintaan, johon on yhdistys on saanut perusavustusta
- Avustuksen tiliselvityksen kuluiksi ei hyväksytä tupakkatuotteita, alkoholia tai muita päihteitä 
- Jatkuva haku

2. Kohdeavustus liikuntatapahtumien järjestämiseen

- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Omavastuuosuus voidaan kattaa talkootyönä. Mikäli omavastuuosuus tai sen osa katetaan talkootyönä, voidaan kuluiksi laskea 15 € / h / hlö.
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.
- Mikäli omavastuuosuus tai sen osa on katettu talkootyöllä, on tiliselvityksen yhteydessä toimitettava selvitys talkootyöstä eriteltynä jokaisen talkootyöntekijän kohdalta. Selvityksen tulee sisältää tehdyn talkootyön ajankohdan, selvityksen tehdystä työstä, tuntimäärän ja summan.
- Ei myönnetä toimintaan, johon on yhdistys on saanut perusavustusta
- Avustuksen tiliselvityksen kuluiksi ei hyväksytä tupakkatuotteita, alkoholia tai muita päihteitä 
- Jatkuva haku

3. Kohdeavustus liikuntaseurojen kurssi-, leiri-, koulutus- ja valmennuskuluihin ajalta 5.12.2021-5.12.2022

- Hakuvaiheessa esitettävä menotositteet kurssi-, leiri-, koulutus- ja valmennuskuluista
- Avustus jaetaan menojen suhteessa
- Periaatteena on, että joka eniten kouluttaa ja kurssittaa saa myös eniten avustusta
- Ulkomaanleirit ja palkkiomatkat eivät kuulu avustusten piiriin
- Anottava hakuajan puitteissa
- Hakuaika 8.11.-7.12.2022

4. Kohdeavustus nuorten urheiluohjaukseen ajalta 5.12.2021-5.12.2022

- Hakuvaiheessa esitettävä harjoituspäiväkirja
- Avustus on tarkoitettu alle 17-vuotiaiden ohjaukseen (max. 3 krt. / viikko), yhdelle ohjaajalle / ryhmälle  
- Ei yksilövalmennukseen, yksilölajeissa oltava noin 7 hengen ryhmä
- Anottava hakuajan puitteissa
- Hakuaika 8.11.-7.12.2022

5. Kohdeavustukset maksullisten liikuntatilojen vuokrien tukemiseen ajalta 5.12.2021-5.12.2022

Kohdeavustus myönnetään Äänekoskelaisille urheiluseuroille ensisijaisesti Äänekoskella olevien maksullisten liikuntatilojen vuokrien kattamiseen. Avustusta ei myönnetä Äänekosken kaupungin omistamien / hallinnoimien tilojen käyttömaksujen kattamiseen 1.8.2019 alkaen. Avustusta ei myönnetä ulkopuolisten tilojen leirimaksuihin, kilpailutapahtumiin tai kiinteiden toimitilojen (esim. toimisto tai kerhotila) vuokriin. Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä. Suurempi avustusten hakijamäärä pienentää jaettavan avustuksen määrää.
- Hakuaika 8.11.-7.12.2022

Maksatus ja tiliselvitys

Kohdeavustuksen voi käyttää ainoastaan päätöksessä myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tai toiminta peruuntuu, on muutosta haettava kirjallisesti vapaa-aikajohtajalta ennen kohdeavustuksen käyttöä.

Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.

Avustuksen tiliselvityksen kuluiksi ei hyväksytä tupakkatuotteita, alkoholia tai muita päihteitä

Kohdeavustusten tiliselvitykset tehdään ensisijaisesti sähköisellä tiliselvityslomakkeella. Sähköiseen tiliselvitykseen liitetään skannatut tositteet.

Vaihtoehtoisesti tiliselvityksen voi toimittaa liikuntatoimeen myös tulostettavalla tiliselvityslomakkeella, joka täytetään, tulostetaan (tai tulostetaan ja täytetään käsin), allekirjoitetaan ja toimitetaan tämän jälkeen joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen liikunta.hallinto(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen:

Äänekosken liikuntapalvelut
Kalevankatu 2
44100 Äänekoski

Lisätietoa 

vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen 
020 632 3259
jukka-pekka.pohjolainen(at)aanekoski.fi

Muokattu 14.11.2022