Aikuiset

UUTTA TULOSSA 2022
Äänekoski liikkeessä - liikunnallisen elämäntavan edistämishanke

Uusien valtakunnallisten liikuntapoliittisten linjausten ja Liikkuva aikuinen -ohjelman myötä Äänekoskella käynnistetään vuoden 2022 keväällä varhaisaikuisille, työikäisille ja eläkkeelle siirtyville kohdennettu terveyden edistämisen kehittämishanke. Kaupunki tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa sitä tarvitseville ja käynnistää työikäisille suunnatut terveysaiheiset luennot ja lisää työikäisille kohdennettuja liikuntaryhmiä.

Aikuisille kunnan tarjoamaa yksilöllistä liikuntaneuvontaa 

  • Liikuntaneuvonnan tarkemmat kohderyhmät ovat kolmivuotisen hankkeen alussa esidiabetesta ja diabetesta sairastavat, painonhallinnan kanssa kamppailevat sekä erilaisista syistä mielenterveyden häiriöiden myötä liikkumistottumuksensa hylänneet ja uutta kipinää ja apua liikkeelle lähdössä kaipaavat. Neuvonnassa ei painotu pelkästään liikuntaneuvonta, vaan asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, tähtäimenä terveellinen elämäntapa. 
  • Kunnan liikuntaneuvontaan voi tulla Äänekosken terveysaseman liikuntalähetteellä joko diabetesneuvolasta, fysioterapiasta, sairaanhoidon vastaanotolta tai vaikka lääkärin vastaanotolta. Yhteistyökumppaninamme ovat myös Ilona ry ja Mehiläisen Äänekosken työterveysasema, joiden kautta kuntalainen voi saada lisää tietoa liikuntaneuvonnasta. Mutta myös oma yhteydenotto riittää, ja voi olla ensimmäinen askel terveellisempään elämäntapaan.
  • Liikuntaa ja liikkeelle lähtöä rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Puolen vuoden ajan projektityöntekijä saattelee asiakkaan matkaa vaikka kaupan ostosreissuilla ja pikkuhiljaa löydetään kullekin sopiva tapa lisätä askeleita arkeen ja mielihyvää ruokailuista.

Hankkeesta tiedotetaan lisää alkuvuodesta 2022.

Aikuisten terveysluennot, terveyden teemaviikot ja testauspäivät

Edellä mainittuun liikuntaneuvontaprojektiin liittyen Äänekoskella käynnistetään myös liikunnallisen elämäntavan edistämisen hengessä työikäisille suunnattuja terveysluentoja, joita on tarkoitus pitää vuosittain kaksi kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Luentoja voi tulla kuuntelemaan paikan päälle tai liittyä mukaan virtuaalisesti. 

Kaksi näistä luennoista kytketään kevään ja syksyn Äänekoski liikkeessä -teemapäiviin, joissa on erilaisia yhteisöjä esittelemässä omaa toimintaansa. Päivissä on mahdollisuus myös tehdä pienimuotoisia kuntotestauksia sekä tutustua erilaisiin liikuntalajeihin lyhyissä non stop -workshopeissa. Päivissä on myös aimo annos uusinta tietoa terveysliikunnan annostelusta ja kunnan sekä yhteisöjen meneillään olevasta toiminnasta terveyden edistämisen eteen.

Valtakunnalliset terveyden teemapäivät ja -viikot tullaan huomioimaan osana kunnan liikuntatoimintaa entistä järjestelmällisemmin vuosikellossa. Esimerkiksi huhtikuisesta opiskelijoiden mielenterveyspäivästä pyritään saamaan Äänekoskelle perinne ja eri terveysjärjestöjen teemaviikot ja -päivät, kuten valtakunnallinen diabetespäivä, halutaan saada näkyvämmäksi osaksi koko kunnan toimintaa.

Hankkeesta ja aikatauluista tiedotetaan lisää alkuvuodesta 2022.

Lisää työikäisten terveysliikuntaryhmiä 

Kunta pyrkii kartoittamaan, tuomaan esille ja lisäämään asiakkaiden liikunnallisen elämäntavan toteuttamiseksi vaadittavan palveluketjun edistämistä niiden toimijoiden välillä, jotka alueella jo toteuttavat liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Näitä yhteisöjä on paljon, mutta tieto on poimittava. Liikuntaryhmiä on jo olemassa ja niiden näkyväksi tekeminen on yksi hankkeen tavoite. Hankkeen tavoitteena on vastata juuri liikkumattomuuteen ja siksi konkreettinen liikkumiseen tähtäävä toiminta, kuten kohderyhmistä kumpuavien liikuntaryhmien lisääminen on keskeinen tavoite. 

Ryhmistä ja aikatauluista tiedotetaan lisää alkuvuodesta 2022.

Lisätietoja:

Liikkuvampi Äänekoski -projektityöntekijä Maria Heikkinen, 040 190 2748, maria.heikkinen@aanekoski.fi

Muokattu 24.1.2022