ASIAKASOHJAUS

Arjen tuen palveluiden piiriin pääsee ottamallayhteyttä Arjen tuen palveluohjaajaan.

Palvelutarpeen kartoituksessa arvioidaantarvitseeko asiakas pitkäaikaista ja säännöllistä vai lyhytaikaista tukea jaohjausta.

TUETTU KOTONA ASUMINEN

Tukiasumien tiimi mahdollistaa itsenäistä asumistaomassa asunnossa tai pienessä ryhmäasunnossa koko Äänekosken alueella.

TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA

Äänekosken keskustassa mahdollisuus työ- japäivätoimintaan. Yksilöllistä, yhteisöhoidollista kuntoutusta.

Dynamo

Lähiryhmätoiminta Äänekosken alueella

Yhteystiedot

ASUMISPALVELUT

Mahdollisuus pitkäaikaseen ja lyhytaikaiseen asumispalveluun ja intervallikuntoutusjaksoihin.

Tukipilari 

Muut asumispalvelut

Kotikuntamuuttajat

Yhteystiedot