Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Asumispalvelut

Kotona asumista ja kuntoutumista tuetaan kotiin annettavien palveluiden lisäksi tarvittaessa lyhytaikais- tai intervallijaksoilla asumispalveluissa Tukipilarissa.

Pitkäaikaista sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Tukipilarissa tai ostopalveluna silloin kun kotona asuminen ei onnistu tuettuna.

Asumispalvelun tarpeen kartoittaminen käynnistyy ottamalla yhteys mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluohjaajaan.

Ostopalvelut 
Palveluvastaava
Liisa Mustonen
0400 115 683

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen
Sosiaalityöntekijä
Sanni Silver
0400 237 144

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 29.12.2022