Avustukset

Sosiaali- ja terveysalan perusavustushaku

Perusturvalautakunta myöntää vuosittain perusavustuksia rekisteröityjen äänekoskelaisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten säännölliseen toimintaan. Perusavustukset myönnetään kerran vuodessa ja myönnetty avustus voi olla korkeintaan 50 % yhdistyksen kokonaismenoista.

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten säännölliseen toimintaan saatavan avustuksen tarkoituksena ei ole rahoittaa yhdistysten henkilöstökuluja, kuten työntekijöiden palkkausta.

Hakuohjeet

Avustukset ovat haettavissa ajalla 1.-31.10.2021. Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain perusavustuksia rekisteröityjen äänekoskelaisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten säännölliseen toimintaan. Perusavustukset myönnetään kerran vuodessa ja myönnetty avustus voi olla korkeintaan 50 % toiminnan kokonaismenoista.

Hakulomake löytyy Äänekosken kaupungin verkkosivuilta kohdasta:
https://www.aanekoski.fi/verkkoasiointi/perusavustuslomake-sosiaali-ja-terveysalan-yhditystoimintaan

Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös paperisena perusturvan hallintoon Torikatu 6 B. Pyydettäessä hakulomake toimitetaan hakijalle.

Avustusten yleisohje ja jakoperusteet

Lisätietoa
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Saara Kuusela, puh. 040 579 4573
saara.kuusela@aanekoski.fi

Muokattu 30.9.2021