Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Puheterapia

Keskeinen kohderyhmä on alle kouluikäiset lapset, joilla on puheen tai kielellisen kehityksen viivettä tai häiriöitä. Tavallisimmin lapset ohjautuvat puheterapeutille lastenneuvolan ikäkausitarkastusten kautta. Voit varata ajan myös itse, mikäli olet huolestunut lapsesi puheesta. 

Aikuisista hoidetaan lähinnä neurologisia potilaita sekä äänihäiriöisiä. Aikuiset tulevat lääkärin lähetteellä. Puheterapia on terveyskeskuksessa maksutonta. 

Yhteystiedot:

Puheterapeutti Lea Laitinen
020 632 2574

Puheterapeutti Sonja Ahola
020 632 2719

Anne Hakkarainen
anne.hakkarainen@hyvaks.fi

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapian asiakkaana ovat alle kouluikäiset sekä 1.-2. -luokalla olevat lapset, joilla on motoriikan, hahmotuksen, aistitoimintojen, omantoiminnan ohjauksen tai keskittymisen pulmia. Lapset ohjautuvat toimintaterapiaan pääosin lastenneuvolan kautta, mutta ajan voi varata myös, jos vanhemmilla herää huoli lapsen tilanteesta.

Yhteystiedot:

Toimintaterapeutti Leena Parviainen
Äänekosken terveysasema
Terveyskatu 8
020 632 2715 (ti-to klo 8-14) 

Vs. osastonhoitaja Tuula Tuominen
040 628 7870

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoaetunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 1.2.2023