Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Lastenneuvola

Tervetuloa lastenneuvolaan! Löydät sen Äänekosken terveysasemalta osoitteesta Terveyskatu 8, 44100 Äänekoski. Lastenneuvoloiden keskitetty ajanvaraus- ja puhelinaika: Ma-pe klo 10-11, puh. 020 632 2696.

Sähköinen ajanvaraus

Lastenneuvolatyö on terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaistoteamista sekä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen seurantaa ja tukemista.

Keskeisiä tehtäviä on lapsen kehityksen seuranta ja tukeminen sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen sekä rokotukset. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta heitä voidaan auttaa ja ohjata tarpeenmukaisten palvelujen piiriin.

Lastenneuvola toimii yhteistyössä mm. puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin, psykologin, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perheneuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa.

Määräaikaistarkastukset lastenneuvolassa

Ensimmäisen ikävuoden aikana: 

Ensimmäisen ikävuoden jälkeen:

Lastenneuvoloissa on käytössä lene-tutkimusmenetelmä 3-6 vuotiaille. Lene sisältää yhtenäisen tehtäväkokonaisuuden jokaiselle ikäryhmälle. Lenessä tutkitaan mm. näkö, kuulo, lapsen motorisia taitoja, kielenkehitystä ja vuorovaikutustaitoja.

Lastenneuvolalla ja varhaiskasvatuksella on käytössä yhteinen 4- ja 5- vuotiaiden lasten kehityksen seurantalomake, joka on tarkoitettu kodin, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyövälineeksi.

Linkkejä:

Muokattu 9.3.2023