Mielenterveys- ja päihdehoidon linkkejä

Kolmannen sektorin toiminta tukee ja täydentää terveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Apua.info – tietoa ja tukea elämän eri tilanteisiin
http://www.apua.info/

FinFami Mielenterveysomaiset Keski-Suomi
https://www.finfamiks.fi/

Hyvis.fi
https://www.hyvis.fi/web/keski-suomi
Hyvis-sivuilta löytyy luotettavaa, asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä.

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/keski-suomenoikeusaputoimisto/fi

Lyömätön linja
http://www.lyomatonlinja.fi/

Mielenterveyden keskusliiton sivuille
http://www.mtkl.fi 

Mielenterveyskerho Ilona ry
http://www.ilonary.net/

Mielenterveystalo
https://www.mielenterveystalo.fi/

MIELI Suomen Mielenterveys ry 
https://mieli.fi/

Nollalinja
https://www.nollalinja.fi/

Nuortenlinkki
https://nuortenlinkki.fi/

Nuorten mielenterveystalo
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/

Nyyti.fi
http://www.nyyti.fi
Nyyti ry on opiskelijoiden tukikeskus. 

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
https://www.yhdistystori.fi/toimija/keski-suomen-mielenterveysomaiset-finfami-ry/

Pelituki
http://www.pelituki.fi/

Peluuri
https://peluuri.fi/fi

Päihdelinkki
https://www.paihdelinkki.fi/

Raiskauskriisikeskus Tukinainen
https://www.tukinainen.fi/

Rikosuhripäivystys
https://www.riku.fi/fi/etusivu/

Suomen ADHD-aikuiset ry
https://www.adhd-aikuiset.fi/ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia aikuisten tarkkaavaisuushäiriöisten tukemiseksi ja heidän elämänlaatunsa kohottamiseksi, sekä toimia tarkkaavaisuushäiriöisten aikuisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan

Suomen DELFINS ry
http://www.suomendelfins.fi 
Valtakunnallinen tukijärjestö seksuaalisen hyväksikäytön uhreille, heidän läheisilleen ja ammattiauttajille, sekä muille asiasta kiinnostuneille tukihenkilöille ja -yhteisöille

Takuusäätiö
https://www.takuusaatio.fi/

Traumaterapiakeskus
https://traumaterapiakeskus.com/ 
Traumaterapiakeskus on traumapsykologian asiantuntijakeskus, joka tarjoaa tietoja, neuvontaa, koulutusta, konsultaatiota ja hoitoa traumasta tai traumaattisesta surusta kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille.

Tukinet.net
https://www.tukinet.net/
Kriisikeskus netissä

Äänekosken päihdepalvelut

Muokattu 9.3.2023