Hoitomuodot

Katkaisuhoito

Katkaisuhoidolla tarkoitetaan yleensä runsaan, pitkään jatkuneen alkoholinkäytön lopettamista hoitotoimien tukemana. Tavoitteena on lieventää alkoholinkäytön lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita. Alkoholin käytön lopettamista seuraa yleensä fyysisiä ja psyykkisiä oireita, joiden vaikeusaste vaihtelee. Hoito annetaan asiakkaan tilan vaikeusasteen edellyttämällä tavalla terveyskeskussairaalassa tai mielenterveys- ja päihdepalveluissa päihdesairaanhoitajan toteuttamana avokatkaisuna.

Lääkäripalvelut

Lääkärille hakeudutaan varaamalla aika päihdetyöntekijältä.Lääkäri on paikalla torstaisin!

Lääkehoito

Lääkehoitoa käytetään yksilöllisesti hoidontarpeen mukaan. Lääkitystä ei anneta päihtyneille, eikä lääkkeitä tai reseptejä luovuteta kuin asianomaiselle itselleen. Tarvittaessa lääkäri hoitaa myös muita sairauksia ja asiakkaan on mahdollista saada rokote A- ja B-hepatiittia vastaan.

Korva-akupunktiohoito

Korva-akupunktiota annetaan viiteen pisteeseen, jotka ovat shenmen-, sympaticus-, maksa-, munuais- ja keuhkopiste. Korva-akupunktio ei sovi hoitomuodoksi jos hoidettavalla on matala verenpaine tai hän on päihteen vaikutuksen alainen. Myös luomi, ihottuma, rikkonainen iho pistämisalueella, ja eräät lääkitykset voivat estää hoidon. Myöskään raskauden aikana ei kaikkia viittä pistettä voi käyttää.

Yksilö-, pari-, perhe-, ja ryhmätapaamiset

Päihdepalveluihin voi ja on suositeltavaa hakeutua jo ennen kuin päihteiden käyttö on karannut hallinnasta. Päihdetyöntekijöille voi kertoa luottamuksellisesti riippuvuuden tuomista ongelmista ja niihin lähdetään yhdessä etsimään ratkaisua tai lievitystä. Pari- ja perhetapaamiset ovat tärkeitä etenkin ongelmien alkuvaiheessa. Keskustelut tukevat perhettä ja parisuhdetta.

Päihdeongelma on harvoin, jos koskaan yksilön oma ongelma, se koskettaa omaisia ja läheisiä joskus hyvinkin rankasti. Siksi on tärkeää, että omaiset ja läheiset ovat mukana hoidon toteutuksessa ja suunnittelussa. Päihdetyöntekijät auttavat tarvittaessa asiakkaidensa omaisia ja läheisiä, sekä antavat neuvoa ja ohjausta. Kuitenkin vaitiolovelvollisuuden vuoksi asiakkaan yksityisistä ja hoidollisista asioista ei kerrota muutoin kuin asianomaisen suostumuksella tai läsnä ollessa.

Päihdekuntoutus

Päihdehuollon avo- ja laitoskuntoutusohjelmilla pyritään päihteettömän elämän vakiinnuttamiseen ja päihteiden käytön hallinnan parantamiseen. Vaikeaoireinenkin asiakas voi kuntoutua, jos hän sitoutuu kuntoutukseen. Päihdelaitoskuntoutusta annetaan eri kuntoutusyksiköissä 1-5 viikon jaksoissa. Päihdelaitoskuntoutusjaksolle päästäkseen asiakas tarvitsee maksusitoumuksen päihdepalveluista. Laitoskuntoutus.

On ensiarvoisen tärkeää, että hoitoon ja kuntoutukseen osataan hakeutua silloin kun työkyky on vielä mahdollista palauttaa!

Kalassäki laskeutuu pesäpuuhun
Muokattu 30.5.2022