Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Laitoskuntoutus

Hakeutuminen päihdelaitoskuntoutukseen 

Mahdollisen päihdelaitoskuntoutuksen aloittaminen edellytetään aina mielenterveys- ja päihdepalvelujen työryhmän arviointia ja hoitosuunnitelmaa. Pohtiessasi mahdollista laitoskuntoutuksen aloittamista ota yhteys mielenterveys- ja päihdepalveluihin arkisin klo 9-11. 

Asiakkaan tultua mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuntoutustarpeen arvioon pyritään mahdollisimman pian saamaan kokonaiskuva asiakkaan kuntoutuksen tarpeesta. Laitoskuntoutus toteutuu näin suunnitellusti ja mahdollisimman nopeasti huomioon ottaen myös kuntoutuslaitoksen paikkatilanne. Avohoidossa on edeltävästi vähintään 1-3 käyntiä, useimmiten pidempiaikainen asiakkuus, jolloin todetaan tarve laitoskuntoutusjaksoon. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöntekijä tapaa vähintään 1-3 kertaa asiakasta ennen asiantuntijatyöryhmän kokoontumista joko yksin tai hoitavan työntekijän kanssa. 

Kuntoutusjaksojen pituus suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntoutusjakson aikana mietitään laaja-alaisesti avohoidon tukitoimien tarvetta laitoskuntoutuksen jälkeen. 

Laitoskuntoutukseen lähteminen ei vaadi yleensä kiireellistä päätöstä, mutta joissakin tilanteissa kuntoutukseen siirtyminen viivytyksettä on asiakkaan edun mukaista. Laitoskuntoutukseen siirtymistä viivytyksettä mietitään tilannekohtaisesti. Kiireellisestä päihdehuollon laitoskuntoutuksesta päättävät mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja ja sosiaalityöntekijä sekä sairaanhoitaja yhteistyössä päihdeklinikan lääkärin kanssa. 

Äänekoski ostaa päihdehuollon laitoskuntoutusjaksoja eri puolilta Suomea. Kuntoutuspaikka valitaan ammatillisen arvion sekä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta niistä kuntoutuslaitoksista, joiden toiminnan Äänekosken mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijät tuntevat. 

Kuntoutuksen suunnitteluvaiheessa asiakasta tiedotetaan siitä, että hänen tulee maksaa omavastuuosuus kuntoutuksesta. Äänekoskella omavastuuosuus päihdehuollon laitoskuntoutuksessa on 40,60/vrk (2021), ellei kuntoutuslaitos erikseen ilmoita omavastuuosuutta. Pääosin asiakkaalle jää itselleen maksettavaksi koko omavastuuosuus, mutta asiakas voi tarkistuttaa tarvittaessa Kelalta oikeuden toimeentulotukeen. Äänekosken mielenterveys- ja päihdepalveluiden kautta ei myönnetä maksusitoumusta omavastuuosuuksiin, vain kuntaosuuteen. Kuntoutuslaitosten tulee laskuttaa omavastuuosuudet suoraan asiakkaalta. Asiakas voi hakea kuntoutusrahaa kelasta laitoskuntoutuksen ajaksi. 

Koskikara päivystää koskessa kivellä
Muokattu 29.12.2022