Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Päihdetyön toimintaperiaatteet

  • Luottamuksellisuus
  • Maksuttomuus
  • Oma-aloitteisuus hoitoon hakeutumisessa
  • Yhdessä yrittäminen
  • Hoidon suunnitelmallisuus
  • Yksilölliset hoito-, ja kuntoutumismahdollisuudet
  • Yhteistyö asiakkaan suostumuksella eri yhteystyötahojen kanssa
Lokki liitelee ruskassa järven yllä
Muokattu 29.12.2022