Päihdetyön toimintaperiaatteet

  • Luottamuksellisuus
  • Maksuttomuus
  • Oma-aloitteisuus hoitoon hakeutumisessa
  • Yhdessä yrittäminen
  • Hoidon suunnitelmallisuus
  • Yksilölliset hoito-, ja kuntoutumismahdollisuudet
  • Yhteistyö asiakkaan suostumuksella eri yhteystyötahojen kanssa
Lokki liitelee ruskassa järven yllä
Muokattu 25.4.2022