Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Sosiaaliasiamies

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut keskisuomalaisiin kuntiin.

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus

  • saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
  • saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
  • tehdä muistutus huonoksi koetusta palvelusta ja kohtelusta

Sosiaaliasiamies

  • neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa

Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut sekä varhaiskasvatus ja lasten päivähoito, mutta eivät KELA:n, TE-toimistojen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on luonteeltaan neuvova, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka
puhelin 044 265 1080   (pvm/mpm)
Puhelinaika ma–to klo 9–11, muulloin voi jättää vastaajaan yhteydenottopyynnön. Sähköpostiosoite: sosiaaliasiamies@koske.fi on suojaamaton.

Tietoturvallisia sähköposteja ovat: https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@koske.fi ja tunnistautumisen vaativa Suomi.fi:n Viestit-palvelu, jonka listauksesta löytyy Sosiaaliasiamies - Keski-Suomi.

Käytettävissä on myös videoneuvotteluyhteys.
Henkilökohtaista käyntiä tai videoneuvottelua varten aika varataan etukäteen.

Posti- ja käyntiosoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

Tarvittaessa tapaaminen on mahdollista järjestää sopimuskunnassa. http://koskeverkko.fi/palvelut/sosiaaliasiamies

Muokattu 29.12.2022