Sosiaalinen luotto

Sosiaalisen luoton puhelinpalvelu sekä asiakastapaamiset ovat käytettävissä seuraavan kerran 26.9.2022.

Sosiaalisen luoton puhelinpalvelu 
ke ja to klo 10-12 puh. 040 192 8243

Ennen sosiaalisen luoton hakemista tulee aina ensin olla yhteydessä edellä mainittuun puhelinpalveluun.

Luoton tarkoitus

Sosiaalisen luoton tavoitteena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista.

Sosiaalista luottoa voi saada äänekoskelainen pienituloinen ja vähävarainen henkilö, jolla on kykyä maksaa laina takaisin.

Luottoa voidaan myöntää henkilöille, joilla on säännölliset tulot, esimerkiksi työtuloa tai eläkettä. Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattava laina, joka maksetaan takaisin.

Sosiaalista luototusta voi saada henkilö, jolla ei ole mahdollisuutta saada muualta kohtuuehtoista luottoa esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän tai vakuuksien puuttumisen vuoksi.

Pääsääntöisesti päätoiminen opiskelija ei voi saada sosiaalista luottoa. Sitä ei myöskään myönnetä yritystoimintaan, tai henkilölle, jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma.

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää esimerkiksi

  • talouden hallintaan saattamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • kohtuullisiin ja keskeisiin kodin hankintoihin
  • asumisen turvaamiseen
  • sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

Hakijan maksukyky arvioidaan

Kun sosiaalista luottoa haetaan, hakijan maksukyky arvioidaan. Maksukyvyllä tarkoitetaan sitä, että luoton saaja kykenee maksamaan tuloistaan kuukausittaiset lainan lyhennykset ja korot.

Maksuvara on tulojen ja hyväksyttävien menojen erotus. Kun maksuvaraa arvioidaan, tuloista vähennetään välttämättömät elinkustannukset. Päätöstä tehtäessä kaikki velat ja vastuut huomioidaan, myös ulosotossa olevat velat, vaikka hakemushetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta.

Ennen kuin arvioidaan hakijan edellytykset saada sosiaalista luottoa, tarkastetaan hänen mahdollisuus saada toimeentulotukea (perus-, täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea).

Hakeminen

Sosiaalista luottoa haetaan Äänekosken sosiaalitoimistosta.

Varaa aika tilanteesi kartoitusta varten puhelinpalveluaikana.

Sosiaalisen luototuksen puhelinpalvelu on ke ja to klo 10-12 puhelinnumerossa 040 192 8243.

Jo puhelimessa kartoitetaan, mitkä ovat sinun mahdollisuutesi saada sosiaalista luottoa.

  • Onko sinulla vakituiset tulot?
  • Ovatko velkasi alle 10 000 euroa (pois lukien asunto – ja opintolaina)?
  • Jääkö sinulle maksuvaraa laskelman jälkeen eli kun tuloista on vähennetty hyväksyttävät menot?

Mikäli pääkriteerit täyttyvät; sinulla on vakituinen tulo (työ- tai eläketulo), velat alle 10 000€ ja maksuvaraa jää, sinulle varataan aika sosiaaliseen luototukseen hakemuksen jättämistä varten.

Tapaamista varten sinulle lähetetään ohjeet ja hakulomake. Tapaamiseen tulet täytetyn hakemuksen ja ohjeessa pyydettyjen tarvittavien liitteiden kanssa.

Hakemuslomakkeita saa myös netistä ja niitä voi hakea Äänekosken ja Suolahden sosiaalitoimistosta aukioloaikoina.

Sosiaalinen luotto ei ole pikavippi. Varaudu siihen, että luoton hakemiseen ja tarvittavien liitteiden hankkimiseen voi kulua aikaa.

Täytä hakemus huolellisesti

Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja liittää kaikki tarvittavat liitteet tuloista, menoista, varoista ja kaikista veloista. Niitä ovat muun muassa palkkalaskelma, työsopimus/eläkepäätös, verotustodistus, tiliotteet kahdelta kuukaudelta, vuokrasopimus, vuokran määrä tai oman asuntoon liittyvät paperit ja vastikkeen määrä, luottotietolomake, ulosottolistat uudesta ja vanhasta kannasta ja muut velat.

Tulosta tästä Hakemuslomake, täyttöohjeet, sekä hakemuksen liitteeksi velkaluettelo

Luoton takaisin maksaminen

Luotosta tehdään luottosopimus, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot (muun muassa laina-aika, kuukausittainen eräpäivä ja summa). Lainaa maksetaan takaisin kuukausittain. Summa määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Luottoa voi saada enintään 10.000 euroa ja laina-aika voi olla korkeintaan viisi vuotta. Pienin myönnettävä luotto on 300 euroa.

Sosiaalisesta luotosta ei peritä korkoa tai muita kuluja. Viivästyskorko on korkolain 4 § mukainen vuotuinen viivästyskorko.

Takaisinmaksu alkaa lainan myöntämiskuukautta seuraavana kuukautena. Luotonsaajalta voidaan pyytää vapaaehtoista luottohäiriömerkinnän tekemistä Suomen asiakastiedon rekisteriin. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti voi johtaa luoton irtisanomiseen ja takaisinperimiseen.

Myöntämisperusteet

Äänekosken perusturvalautakunta on vahvistanut sosiaalisen luoton myöntämisperusteet ja toimintaohjeen 20.06.2018 .

Muokattu 20.9.2022