Äänekosken terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon hoitoonpääsytiedote tammikuu 2021

Puhelinyhteys terveyskeskukseen Virka-aikana välittömästi. Kehotetaan käyttämään suoravalintoja ja vastaajapalvelun ohjeita.
Hoidon tarpeen määrittely Puhelimitse välittömästi. Kaikissa palvelupisteissä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla 1-5 työpäivän kuluessa, pääsääntöisesti samana arkipäivänä. Päiväpoliklinikalla jonotusjärjestyksessä. Epidemiavastaanotolla päivittäin.
Lääkärin vastaanotot Satunnaiskävijöiden vastaanotoilla, listavastaanotoilla, päihdeklinikalla, neuvoloissa, sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 1-2 viikkoa. Mielenterveyspoliklinikalla 4 viikkoa.
Vastaanottosairaanhoitajien, terveydenhoitajien, terapiapalveluiden erityistyöntekijöiden sekä mielenterveys- ja päihdehuollon ammattihenkilöiden vastaanotot 1 työpäivästä 2 viikkoon.
 Hammaslääkäreiden vastaanotot 3,5 kuukaudessa.
 Suuhygienistien vastaanotot 1 kuukaudessa.
Muokattu 21.1.2021