Äänekosken terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon hoitoonpääsytiedote syyskuu 2022

Puhelinyhteys terveyskeskukseen Virka-aikana välittömästi. Kehotetaan käyttämään suoravalintoja ja vastaajapalvelun ohjeita.
Hoidon tarpeen määrittely Puhelimitse välittömästi. Kaikissa palvelupisteissä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla 1-5 työpäivän kuluessa, pääsääntöisesti samana arkipäivänä. Päiväpoliklinikalla jonotusjärjestyksessä. Epidemiavastaanotolla päivittäin.
Lääkärin vastaanotot Satunnaiskävijöiden vastaanotoilla, listavastaanotoilla, päihdeklinikalla, neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 1 - 3 viikkoa. Mielenterveyspoliklinikalle 5 viikkoa.
Vastaanottosairaanhoitajien, terveydenhoitajien, terapiapalveluiden erityistyöntekijöiden sekä mielenterveys- ja päihdehuollon ammattihenkilöiden vastaanotot 1 työpäivästä - 3 viikkoon. Puheterapeutille 2 kk.
Hammaslääkäreiden vastaanotot 5 vk
Suuhygienistien vastaanotot 6 vk
Muokattu 30.9.2022