Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille. Kouluterveydenhuolloin painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.  Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia. Lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotolle varatusta käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta peritään maksu (50,80€) yli 15-vuotiailta.

Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vähintään kerran lukuvuoden aikana määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Terveystarkastuksessa seurataan kasvua ja kehitystä sekä keskustellaan oppilaan terveyteen ja perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista.

 1., 5. ja 8. luokkien tarkastukset ovat laajoja tarkastuksia sisältäen sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastukset. Huoltajan toivotaan osallistuvan erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin sekä kesäaikana toteutettavaan 7. luokalle siirtyvän oppilaan terveystarkastukseen.  8. luokan terveystarkastuksessa oppilaan terveydentilaa arvioidaan myös ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun näkökulmasta.

Koululääkärin vastaanotolla tehdään oppilaiden lakisääteiset terveystarkastukset, tutkitaan oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavia sairauksia, ohjataan oppilas tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon sekä annetaan koulunkäyntiin liittyvät lääkärinlausunnot.

Rokotusohjelmaa jatketaan koulussa valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Oppilashuollon keskeinen tavoite on ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki. Terveydenhoitaja toimii yhteistyössä psykologin, kuraattorin ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Oppilashuoltotyötä toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Sairaanhoito kouluterveydenhuollossa

Kouluterveydenhuollossa oppilaalle annetaan ensiapuluonteinen sairaanhoito, jos lapsi sairastuu äkillisesti kesken koulupäivän tai kyseessä on koulutapaturma. 

Muu oppilaan sairaanhoito ja vapaa-ajan tapaturmien hoito tapahtuu terveyskeskuksessa.

Todistukset alle 10(12)-vuotiaan lapsen sairaudesta annetaan Äänekosken terveyskeskuksen päiväpolin kautta, puhelimitse todistuksia ei kirjoiteta.

Lisätietoa Äänekosken terveyskeskuksen päiväpoli-, vastaanotto- ja  päivystystoiminnasta  

Ajanvaraus

Oppilas voi tulla kouluterveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta koulukohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Yhteystiedot

Äänekoski
Kouluterveydenhoitajat
Koulumäen yhtenäiskoulu, Koulumäenkatu 6
Luokat 1-5 Miia Kautto 020 632 2656
Luokat 6-9 Tarja Hirvonen 020 632 2657

Konginkankaan ja viheralueen koulut
(Hietama, Honkola, Koivisto)
Marika Vänskä 020 632 2660

Suolahti
Kouluterveydenhoitajat
Suolahden yntenäiskoulu, Telakkakatu 15
Luokat 1-6 Suvi Pesälä 020 632 2731
Luokat 7-9 Teija Sormunen 020 632 2061

Sumiainen
Kouluterveydenhoitaja
Kirkonkylän koulu
Suvi Pesälä 020 632 2731

Vs. osastonhoitaja
Tuula Tuominen
040 628 7870

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Tutustumisen arvoisia sivustoja:

Muokattu 4.9.2020