Kuntalaistilaisuuden 12.11.2019 palautteet

Teema 1: Miten kuntalaisten osallistumista terveyspalveluiden kehittämistyöhön voidaan parantaa?

 • Hyvä tiedottaminen uusista palveluista
 • Tarkka info palvelusetelistä – selkokieli
 • Tilaisuuksien järjestäminen (tarpeeksi iso ilmoitus lehteen)
 • Tiedotteiden jakaminen, jos tapahtumasta on tieto etukäteen
 • Tutustumiskäyntejä (avoimet ovet)
 • Palvelut yksiin kansiin (päivitetty versio) jaetaan 70-80v päivissä niille, joilla ei nettiyhteyttä
 • Yhteiskuljetukset taajamista
 • Omahoitajan kautta kehittämisideat esille ja siitä eteenpäin – Henkilöstön kanssa asian käsittely
 • Koulutusta
 • Palautelaatikko
 • Kehittäminen riippuu omasta terveydentilasta
 • Potilasjärjestöjen kautta
 • Viesti päättäjien kautta
 • Yhteydenotto vastuuhenkilöihin
 • Mennään asiakkaan luo (esim. Sumiainen, Suolahti)
 • Lähestytään syrjäytyneitä

Teema 2: Mitä asioita haluaisit käsiteltävän terveydenhuollon asukas-/kuntalaisraadeissa?

 • Kaiken ikäiset mukaan raateihin
 • Tiedottaminen eteenpäin siitä, mistä asioista raadeissa puhuttu
 • Tiedotus, miten asiat kehittyy/lääkäritilanne
 • Teemailtoja
 • Ikäihmisten kuntoutus teemana
 • Terveyden edistäminen kaiken ikäisille
 • Ajankohtaiset asiat
 • Chatti nuorille
 • Mitä Äänekoski sairastaa, tilastoja
 • Palveluneuvonta, etuuksista infoa
 • Lääkkeisiin liittyvät maksuasiat
 • Lääkekustannus katto/ terveyspalvelut (maksukatto)
 • Potilasasiamies asiat
 • Epäkohtien käsittely
 • Miten vanhuspalvelut järjestetään, mitä vaihtoehtoja on?
 • Vanhusten asumisjärjestelyt, uusia rakennuksia?

Miten usein näitä toivoisit pidettäväksi?

 • 1 kerta/vuoteen
 • 2-3x/vuosi
 • 2x vuosi kevät + syksy

Teema 3: Saatko riittävästi tietoa kunnan järjestämistä terveyspalveluista? Jos et, millä tavoin voisimme parantaa tiedottamista?

 • Käytännön asioista ei välttämättä saa tietoa
 • Paikanpäältä saa parhaiten tietoa
 • Tutustumiskäynnit (toimintojen esittely paikan päällä) / ilmoittautuminen etukäteen
 • Radio (Keski-Suomen radio/Järviradio): esim. uusi palvelumuoto (esim. sosiaaliohjaus), maksuasiat, influenssarokotteet (influenssatilanne)
 • Uusista asioista informoiminen, lehteen juttu asiasta (sisällön avaus, ei vain yhteystietojen ilmoittaminen)
 • Päivän lehti (Pikkukaupunkilainen) luettava tarkkaan, toimiva tapa
 • Tiedottaminen useampaan kertaan (esim. influenssarokotukset, tämä tilaisuus)
 • Terveysasioista tiedottaminen (influenssan eteneminen, ripulin hoito-ohjeita tms.)
 • Tiedon / tiedotuslehtien saatavuus (mihin sijoitettu) esim. diabetes yms.
 • tiedotuslehtinen joka talouteen à helppo pitää tallessa (haasteena tietojen muuttuminen)
 • Tieto löytyisi yhdestä paikasta
 • Terveysaihe ilta (keskittyisi yhteen aiheeseen)
 • Eläkkeensaajien kokoontuminen (informaatio)
 • Yhteydenpito yhdistyksiin/yhdyshlö
 • Yhdistysten ja tk:n yhteistyöpalaverit (yhdistysten jatkuminen)
 • Netistä saa tietoa, lehtitiedotus myös à muistettava päivittää sitäkin
 • Netistä löytyy tietoa, jos osaa etsiä (Voiko yleisesti kaikkeen tietoon luottaa? Osattava ”suodattaa”)
 • Tekstiviestit / muistuteviestit toimivia
 • Oma aktiivisuus tiedon hankinnassa korostuu
 • Tietoiskut toiminnoista televisioruuduissa odotustilassa
 • Tiedottaminen valtakunnallinen ongelma, 75% ei tiedä

Teema 4:  Mitkä palvelumme soveltuisi mielestäsi toteutettavaksi ryhmille?

 • Liikunta
 • Virkistystoiminta
 • Apuvälinetuki
 • Tukitoiminta
 • Ystäväpalvelu
 • Ryhmätilaisuuksia
 • Ohjattaisiin asiakkaita oikeisiin palveluihin
 • Painonhallintaryhmät
 • Elämäntaparyhmä
 • Tiedotusta erilaisista ryhmistä
 • Otettaisiin huomioon eri ikäiset
 • Työttömien terveyspalvelut
 • Toimintapalvelut
 • Elorieha
 • Bio- ja juustopäivät

Teema 5: Millaista sähköistä palvelua haluaisit meidän tarjoavan?

 • Soittoaika kaikille aamulla
 • Aika paljon jo tarjotaan
 • Ajanvaraus nettiin lääkäreille ja hoitajille, esim. laboratorion kaltainen -> puhelinpalveluun vapaata, helpottaisi ruuhkaa
 • Huomioi myös ne, jotka eivät käytä nettiä
 • Chat tai joku muu viestinjättöpalvelu -> ei ruuhkauttaisi puhelinta
 • Sähköinen nettiopastus hakusanalla à veisi turvallisille sivuille asiaan liittyen (tieteellinen tutkimus)
 • Itsehoito-ohjeet
 • Pyörivät tietoiskut
 • Labravaraukset tekstiviestillä + sähköpostiin

Millainen asiakaspalautejärjestelmä soveltuisi terveyspalveluihin?

 • Soitto henkilölle, joka vastaa palveluista, suora palaute
 • Terveyskeskukselle oma palautejärjestelmä (sähköinen)
 • Kehittyneempi versio palautteen annosta kuin HappyOrNot
 • Asiakasraadit 2x/vuosi ”face to face” -> 1-2 teemaa/ilta
 • Asiakasraati nuorille ja lapsiperheille
 • Asioinnin jälkeen asiakkaalle kysely, miten palvelu toimi?

Teema 6: Miten haluaisit saada tietoa terveellisistä valinnoista hyvinvointisi edistämiseksi?

 • Porkkanaa tarjolla
 • Tietoiskuilla eri teemoista, sairauksien ehkäisystä - Tv-näytöt yhteisissä tiloissa
 • Painetussa muodossa
 • Tietoa asiantuntijalta, luennot, henkilökohtainen ohjaus, kiinnostava puhuja, motivoiva tapa esiintyä!
 • Tieto näkyviin, pois piilosta!
 • Ryhmätoiminnan muodossa, vertaistuki
 • Konkreettisia käytännön esimerkkejä esim. ravitsemukseen/liikuntaan
 • Tutkimukseen perustuvaa tietoa
 • Oma vastuu tiedon hankinnassa ja tulkinnassa
 • Kohdennettua tietoa eri ryhmille
 • Kiireettömyys tiedon antajalla!
 • Hyvällä mielellä, oikea asenne

Lämmin kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!

Muokattu 19.8.2020