Äänekosken kaupungin terveyskeskus liittyi Kanta arkistoon 28.10.2015

Potilastiedon arkisto – Kanta

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, johon terveydenhuollon toimiyksiköt tallentavat potilaiden hoitotietoja. Arkiston kautta potilastiedot ovat kansalaisen itsensä ja terveydenhuollon toimiyksiköiden käytettävissä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kaikki julkisen terveydenhuollon organisaatiot ovat liittyneet arkiston käyttäjiksi ja potilastiedot ovat katseltavissa Omakanta-palvelun kautta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, KS Seututerveyskeskus ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus liittyivät Potilastiedon arkistoon helmikuussa 2015. Keski-Suomesta Saarikka, Wiitaunioni ja Kinnula ovat liittyneet Potilastiedon arkistoon lokakuussa 2014. Työterveys Aalto liittyi arkiston käyttäjäksi huhtikuussa 2015. Äänekosken kaupunki aloitti arkiston käytön lokakuussa 2015. Huom! Tiedot eivät siirry arkistoon takautuvasti, joten Äänekosken terveyskeskuksen ennen 28.10.2015 tallentamat tiedot eivät ole katseltavissa Omakannassa.

Tutustu Omakannan käyttöön Kanta.fi sivustolla.

Omakanta-sivustolta löydät myös ohjeen, kuinka  Omakantaa käytetään ja mitä potilastietoja voit Omakannasta katsella. 

Potilastiedon arkisto parantaa tiedonkulkua ja antaa kansalaiselle helpon pääsyn omiin potilastietoihin

Tiedon kulku eri terveydenhuollon toimiyksiköiden välillä paranee, kun potilastiedot ovat yhdessä paikassa. Potilasta hoitavat lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset näkevät potilastiedot arkistosta. Tällä voidaan varmistaa oikea hoito eri terveydenhuollon toimiyksiköissä ja välttää päällekkäisiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä.

Kaikkia Potilastiedon arkistossa olevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. Tiedonsiirto tapahtuu salattuna. Arkistoon tallennettuja tietoja voivat käsitellä ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon. Ennen tietojen luovuttamista varmistetaan, että potilaan ja tietojen hakijan välillä on hoitosuhde.

Potilastiedon arkistoon tallennetut tiedot ovat potilaan ja hoidon antaneen terveydenhuollon toimiyksikön käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon toimiyksiköille edellyttää potilaan suostumusta. Suostumuksen tai kiellon voi potilas tehdä Omakanta -sivustolla tai hoitavassa terveydenhuollon toimiyksikössä. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi.

Kansalaisen Omakanta -palvelu

OmaKanta on kansalaisille tarkoitettu palvelu, jossa voi internetissä osoitteessa https://www.kanta.fi/omakanta

  • katsella omia potilastietoja ja tulostaa niistä yhteenvedon
  • katsoa omat sähköiset reseptit
  • antaa suostumuksen tai kiellon tietojen luovuttamiseen tai seurata, mielenterveydenhuollon toimijoille tietoja on luovutettu

Omakannassa voi tutustua sairaanhoitopiirin yhteistä potilastietorekisteriä ja Potilastiedon arkistoa koskevaan informaatioon. Jokainen palvelua käyttävä voi kuitata tiedot luetuiksi jo etukäteen ennen terveydenhuollon toimiyksikössä asiointia Omakanta-palvelussa. Informointien kuittaaminen etukäteen nopeuttaa jatkossa asiointia terveydenhuollon toimipisteissä.

Kanta-palveluiden ensimmäisessä vaiheessa Omakannassa on nähtävillä sähköisen lääkemääräyksen tiedot sekä sairaskertomustiedot. Muiden palveluiden osalta tietoja siirretään Äänekoskelta Kanta arkistoon porrastetusti. Esim. neuvolapalveluiden kirjaukset eivät näy Omakannassa vielä toistaiseksi. Suun terveydenhuollon osalta tiedot siirtyvät Kanta arkistoon aikaisintaan vuoden 2016 loppupuolella.

Omakanta -palveluun voi kirjautua samoilla tunnuksilla kuin verkkopankkiin. Kirjautua voi myös sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Tunnukset vastaavat allekirjoitusta. Palvelu on kaikkien 18 vuotta täyttäneiden käytettävissä.

Muokattu 25.1.2022